;

ปฏิทินกิจกรรม

ปฏิทินกิจกรรม

โครงการพัฒนาศักยภาพการดำเนินงาน สภาผู้แทนนิสิต 4 วิทยาเขต (สภาผู้แทนนิสิต)

โครการพัฒนาศักยภาพการดำเนินงาน สภาผู้แทนนิสิต 4 วิทยาเขต
จัดโดย สภาผู้แทนนิสิต มก.

🎯

🎯กิจกรรมด้าน : ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและการสื่อสาร

ติดตามกิจกรรมและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.facebook.com/kusc.bk

วันที่

23 - 25 ก.พ. 2024
หน่วยงาน

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์