;

ปฏิทินกิจกรรม

ปฏิทินกิจกรรม

โครงการปิดเทศกาลดนตรี ประจำปีการศึกษา 2565 (ชมรมดนตรีสากล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)

โครงการปิดเทศกาลดนตรี ประจำปีการศึกษา 2565 จัดขึ้นเพื่อสานสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้องในชมรม
🎯

🎯

ติดตามกิจกรรมของชมรมดนตรีสากล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ที่ https://www.facebook.com/kuband1951/?locale=th_TH

#SDKU#กองพัฒนานิสิต#นิสิตเกษตร 

วันที่

08 เม.ย. 2023
หน่วยงาน

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์