;

ปฏิทินกิจกรรม

ปฏิทินกิจกรรม

โครงการปันรักษ์สู่ผู้ยากไร้ (ชมรมสาธารณสุข)

โครงการปันรักษ์สู่ผู้ยากไร้
จัดโดย ชมรมสาธารณสุข
กิจกรรมดำเนินการ : ฐานสาธารณสุขมูลฐาน 4 ฐาน ได้แก่ ฐานล้างมือ ฐานแปรงฟัง ฐานอาหาร 5 หมู่ และฐานป้องกันโรคไข้เลือดออก

🎯

🎯กิจกรรมด้าน : เพื่อสังคม 4 ชม.

ติดตามกิจกรรมและสอบถามข้อมูลของชมรมสาธารณสุข เพิ่มเติมได้ที่ : https://www.facebook.com/groups/satha.ku/

วันที่

03 ก.ย. 2023
กิจกรรมจบลงเรียบร้อยเเล้ว
หน่วยงาน

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์