;

ปฏิทินกิจกรรม

ปฏิทินกิจกรรม

โครงการประชุมคณะกรรมการองค์การนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 4 วิทยาเขต ปีการศึกษา 2565 (สภาผู้แทนนิสิต)

สภาผู้แทนนิสิต จะจัดโครงการประชุมคณะกรรมการองค์การนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 4 วิทยาเขต ปีการศึกษา 2565
ระหว่างวันที่ 10-12 มีนาคม 2566  ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

🎯

🎯

กิจกรรมด้าน : ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและการสื่อสาร 20 ชม.

ติดตามกิจกรรม สภาผู้แทนนิสิต และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.facebook.com/kusc.bk/

วันที่

10 - 12 มี.ค. 2023
กิจกรรมจบลงเรียบร้อยเเล้ว
หน่วยงาน

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์