;

ปฏิทินกิจกรรม

ปฏิทินกิจกรรม

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2566 (ชมรมนักศึกษาวิชาทหาร)

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2566
จัดโดย ชมรมนักศึกษาวิชาทหาร

🎯

🎯กิจกรรมด้าน : ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและการสื่อสาร

ติดตามกิจกรรมของ ชมรมนักศึกษาวิชาทหาร และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
https://www.sw.sa.ku.ac.th/index.php?option=com_content&view=article&id=49&Itemid=56

หรือ หน่วยวิชาทหาร กองพัฒนานิสิต อาคารระพีสาคริก

วันที่

15 ก.ย. 2023
กิจกรรมจบลงเรียบร้อยเเล้ว
หน่วยงาน

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์