;

ปฏิทินกิจกรรม

ปฏิทินกิจกรรม

โครงการค่ายเส้นทางสายอนุรักษ์ ครั้งที่ 15 (ชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติและทรัพยากรธรรมชาติ)

โครงการค่ายเส้นทางสายอนุรักษ์ ครั้งที่ 15
จัดโดย ชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติและทรัพยากรธรรมชาติ

🎯

🎯

กิจกรรมด้าน : การคิดและการเรียนรู้

ติดตามกิจกรรม ชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติและทรัพยากรธรรมชาติ และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.facebook.com/BaanAnurak.KU/?locale=th_TH

วันที่

09 - 11 ต.ค. 2023
หน่วยงาน

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์