;

ปฏิทินกิจกรรม

ปฏิทินกิจกรรม

โครงการค่ายเรียนรู้วัฒนธรรมเผ่ากะเหรี่ยงและวัฒนธรรมชาวไทยวน (ชมรมส่งเสริมและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมภาคเหนือ)

โครงการค่ายเรียนรู้วัฒนธรรมเผ่ากะเหรี่ยงและวัฒนธรรมชาวไทยวน
จัดโดย ชมรมส่งเสริมและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมภาคเหนือ

🎯

🎯

กิจกรรมด้าน : ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและการสื่อสาร

ติดตามกิจกรรม ชมรมส่งเสริมและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมภาคเหนือ และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.facebook.com/KUNorthClub/?locale=th_TH

วันที่

08 - 10 มี.ค. 2024
หน่วยงาน

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์