;

ปฏิทินกิจกรรม

ปฏิทินกิจกรรม

โครงการค่ายเพาะรัก(ษ์) (ชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติและทรัพยากรธรรมชาติ)

ชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติและทรัพยากรธรรมชาติ จะจัดโครงการค่ายเพาะรัก(ษ์)
ระหว่างวันที่ 24 – 26 กุมภาพันธ์ 2566  ณ วนอุทยานปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

🎯

กิจกรรมประกอบด้วย

1.กิจกรรมเดินป่าศึกษาธรรมชาติ

2.กิจกรรมเสริมความรู้ทางวิชาการ

3.กิจกรรมสันทนาการ

🎯

กิจกรรมด้าน : การคิดการเรียนรู้ 24 ชม.

ติดตามกิจกรรม โครงการค่ายเพาะรัก(ษ์) และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.facebook.com/KuCatholicClub/

วันที่

24 - 26 ก.พ. 2023
กิจกรรมจบลงเรียบร้อยเเล้ว
หน่วยงาน

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์