;

ปฏิทินกิจกรรม

ปฏิทินกิจกรรม

โครงการค่ายเพาะรัก(ษ์) (ชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติและทรัพยากรธรรมชาติ)

ชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติและทรัพยากรธรรมชาติ จะจัดโครงการค่ายเพาะรัก(ษ์)
🎯

🎯

กิจกรรมด้าน การคิดการเรียนรู้ 24 ชั่วโมง

#SDKU#กองพัฒนานิสิต#นิสิตเกษตร 

วันที่

24 - 26 ก.พ. 2023
กิจกรรมจบลงเรียบร้อยเเล้ว
หน่วยงาน

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์