;

ปฏิทินกิจกรรม

ปฏิทินกิจกรรม

โครงการค่ายเติบกล้า ครั้งที่ 16 (ชมรมศิลปการดำรงชีพ)

ชมรมศิลปการดำรงชีพ จะจัดโครงการค่ายเติบกล้า ครั้งที่ 16
ระหว่างวันที่ 17 – 19 กุมภาพันธ์ 2566  ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าราชบุรี อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี

🎯

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ทำประโยชน์ให้แก่ชุมชน ปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อมและเสริมสร้างทักษะทางการเรียนให้แก่นักเรียน ปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกที่ดีให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ

กิจกรรมประกอบด้วย

1.ศึกษาเส้นทางธรรมชาติ

2.ดูนกตอนเช้า

3.ประกอบอาหารเพื่อการดำรงชีพ

4.ศึกษาและทำแนวกันไฟป่า

5.ทำโป่งเทียม

🎯

กิจกรรมด้าน : เพื่อสังคม 24 ชม.

ติดตามกิจกรรม โครงการค่ายเติบกล้า ครั้งที่ 16 และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.facebook.com/KuCatholicClub/

วันที่

17 - 19 ก.พ. 2023
กิจกรรมจบลงเรียบร้อยเเล้ว
หน่วยงาน

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์