;

ปฏิทินกิจกรรม

ปฏิทินกิจกรรม

โครงการค่ายสร้างสรรค์สืบสานศิลปะด้านโขนละคร (ชมรมโขนละคอน)

โครงการค่ายสร้างสรรค์สืบสานศิลปะด้านโขนละคร
จัดโดย ชมรมโขนละคอน

🎯

🎯กิจกรรมด้าน : ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและการสื่อสาร

ติดตามกิจกรรม ชมรมโขนละคอน และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.facebook.com/profile.php?id=100052802502952

วันที่

28 ก.พ. 2024
หน่วยงาน

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์