;

ปฏิทินกิจกรรม

ปฏิทินกิจกรรม

โครงการความไม่คาดหวังในชีวิตที่เกิดขึ้นในสังคมปัจจุบัน (Satori)(ชมรมวัฒนธรรมญี่ปุ่นสมัยนิยม)

โครงการความไม่คาดหวังในชีวิตที่เกิดขึ้นในสังคมปัจจุบัน (Satori)
จัดโดย ชมรมวัฒนธรรมญี่ปุ่นสมัยนิยม

🎯

🎯กิจกรรมด้าน : ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและการสื่อสาร

ติดตามกิจกรรมของ ชมรมวัฒนธรรมญี่ปุ่นสมัยนิยม และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.facebook.com/KUJPC/

วันที่

23 ม.ค. 2024
กิจกรรมจบลงเรียบร้อยเเล้ว
หน่วยงาน

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์