;

ปฏิทินกิจกรรม

ปฏิทินกิจกรรม

โครงการกุมภาพันธ์กันเอง (สโมสรนิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์)

สโมสรนิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จะจัดโครงการกุมภาพันธ์กันเอง
🎯

🎯

กิจกรรมด้าน ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและการสื่อสาร 12 ชั่วโมง

#SDKU#กองพัฒนานิสิต#นิสิตเกษตร 

วันที่

15 - 17 ก.พ. 2023
กิจกรรมจบลงเรียบร้อยเเล้ว
หน่วยงาน

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์