;

ปฏิทินกิจกรรม

ปฏิทินกิจกรรม

โครงการกีฬาสีสานสัมพันธ์น้องพี่ดาวกระจุย (ชมรมวงดนตรีรวมดาวกระจุย)

ชมรมวงดนตรีรวมดาวกระจุย จะจัดโครงการกีฬาสีสานสัมพันธ์น้องพี่ดาวกระจุย
ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2566  ณ ชมรมวงดนตรีรวมดาวกระจุย

🎯

เวลา 06.00-06.30 น. รับประทานอาหารเช้าและอบอุ่นร่างกาย

เวลา 06.30-07.00 น. เปิดโครงการ

เวลา 07.00-07.30 น. กิจกรรมเดินขบวนและเกมกีฬาสี

เวลา 07.30-10.30 น. กีฬาสีร่วมกับศิษย์เก่ารวมดาวกระจุย

เวลา 10.30-12.00 น. กีฬาสีร่วมกับชมรม KU Band

เวลา 12.00-13.00 น. รับประทานอาหาร

เวลา 13.00-13.30 น. กิจกรรมจากพาร์ทพัสดุ

เวลา 13.30-16.30 น. กิจกรรมนันทนาการ

เวลา 16.30-18.00 น. พักผ่อนตามอัธยาศัย

เวลา 18.00-19.00 น. รับประทานอาหารเย็น

เวลา 19.00-20.30 น. กิจกรรมสานสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกปีปัจจุบันและศิษย์เก่าชมรมฯ

เวลา 20.30-22.00 น. ปิดงาน

🎯

กิจกรรมด้าน : ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและการสื่อสาร 8 ชม.

ติดตามกิจกรรม โครงการกีฬาสีสานสัมพันธ์น้องพี่ดาวกระจุย และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.facebook.com/KuCatholicClub/

วันที่

12 ก.พ. 2023
กิจกรรมจบลงเรียบร้อยเเล้ว
หน่วยงาน

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์