;

ปฏิทินกิจกรรม

ปฏิทินกิจกรรม

โครงการกีฬาประเพณีครุศาสตร์-ศึกษาศาสตร์สัมพันธ์(ไม้เรียวเกม)ครั้งที่ 22 (สโมสรนิสิตคณะศึกษาศาสตร์)

สโมสรนิสิตคณะศึกษาศาสตร์ จะจัดโครงการกีฬาประเพณีครุศาสตร์-ศึกษาศาสตร์สัมพันธ์(ไม้เรียวเกม)ครั้งที่ 22
ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566  ณ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี

🎯

กิจกรรมประกอบด้วย

1.การแข่งขันกีฬาสากล

2.กีฬาฮาเฮ

3.ขบวนพาเหรด

4.กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์

5.กิจกรรมโชว์ศักยภาพ

🎯

กิจกรรมด้าน : สุขภาพ 15 ชม.

ติดตามกิจกรรม โครงการกีฬาประเพณีครุศาสตร์-ศึกษาศาสตร์สัมพันธ์(ไม้เรียวเกม)ครั้งที่ 22 และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.facebook.com/KuCatholicClub/

วันที่

11 ก.พ. 2023
กิจกรรมจบลงเรียบร้อยเเล้ว
หน่วยงาน

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์