;

ปฏิทินกิจกรรม

ปฏิทินกิจกรรม

โครงการการแสดงสานสัมพันธ์เพื่อแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างชมรมด้านศิลปวัฒนธรรม(ชมรมโขนละคอน)

ชมรมโขนละคอน จัดโครงการการแสดงสานสัมพันธ์เพื่อแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างชมรมด้านศิลปวัฒนธรรม ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2566 ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

🎯โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จากชมรมด้านศิลปวัฒนธรรมได้มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน และเกิดการแลกเปลี่ยนความรู้และวัฒนธรรมระหว่างชมรม

🎯กิจกรรมด้าน : ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและการสื่อสาร 10 ชม.

ติดตามกิจกรรม โครงการค่ายสร้างสรรค์สืบสานศิลปะด้านโขนละคร และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.facebook.com/KuCatholicClub/

วันที่

25 ก.พ. 2023
กิจกรรมจบลงเรียบร้อยเเล้ว
หน่วยงาน

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์