;

ปฏิทินกิจกรรม

ปฏิทินกิจกรรม

โครการอบรมทักษะการดำเนินกิจกรรมองค์กรกิจกรรมนิสิต (สภาผู้แทนนิสิต)

สภาผู้แทนนิสิต มก. จะได้จัดโครการอบรมทักษะการดำเนินกิจกรรมองค์กรกิจกรรมนิสิต
ระหว่างวันที่ 15-16 กรกฎาคม 2566  ณ คุ้มพญาซอรีสอร์ท จ.สมุทรสงคราม

🎯

กิจกรรมประกอบด้วย : บรรยาย,นันทนาการสอดแทรกความรู้และทักษะการดำเนินกิจกรรม

🎯กิจกรรมด้าน : การคิดและการเรียนรู้

ติดตามกิจกรรมและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.facebook.com/kusc.bk

วันที่

15 - 16 ก.ค. 2023
กิจกรรมจบลงเรียบร้อยเเล้ว
หน่วยงาน

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์