;

ปฏิทินกิจกรรม

ปฏิทินกิจกรรม

สื่อวีดิทัศน์การเรียนการสอนดนตรีไทยเบื้องต้น (ชมรมดนตรีไทย)

ชมรมดนตรีไทย จะจัดโครงการสื่อวีดิทัศน์การเรียนการสอนดนตรีไทยเบื้องต้น
ในวันที่ 20 ตุลาคม 2566
ณ ชมรมดนตรีไทย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสาตร์
รหัสกิจกรรม : 166042010007
ประเภทกิจกรรม : การคิดและการเรียนรู้
ช่องทางติดต่อชมรมดนตรีไทย : https://www.facebook.com/profile.php?id=100052802502952

วันที่

20 ต.ค. 2023
หน่วยงาน

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์