;

ปฏิทินกิจกรรม

ปฏิทินกิจกรรม

สังคีตนนทรี 4 วิทยาเขต (ชมรมดนตรีไทย)

ชมรมดนตรีไทย จะจัดงานสังคีตนนทรี 4 วิทยาเขต
ในวันที่ 14 มีนาคม 2567
ณ ชมรมดนตรีไทย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสาตร์
กิจกรรมประกอบด้วย
1.บรรเลงดนตรีไทยวงปี่พาทย์ผสมเครื่องสายและบรรเลงดนตรีไทยทั้ง 4 วิทยาเขต
2.แสดงเดี่ยวดนตรีไทยจากตัวแทนชมรมดนตรีไทย
3.แสดงศิลปวัฒนธรรมจาก 4 วิทยาเขต
รหัสกิจกรรม : 166042010002
ประเภทกิจกรรม : ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและการสื่อสาร
ช่องทางติดต่อชมรมดนตรีไทย : https://www.facebook.com/profile.php?id=100052802502952

วันที่

14 มี.ค. 2024
กิจกรรมจบลงเรียบร้อยเเล้ว
หน่วยงาน

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์