;

ปฏิทินกิจกรรม

ปฏิทินกิจกรรม

กิจกรรม Pitching Day ภายใต้โครงการ KU Pitching & Hackathon

วันที่ 20 พ.ย. 66
กิจกรรม Pitching Day ภายใต้โครงการ KU Pitching & Hackathon
สถานที่ห้องประชุม 1 และ 2 กองพัฒนานิสิต อาคารระพีสาคริก
https://hackathon.ku.ac.th/

วันที่

20 พ.ย. 2023
กิจกรรมจบลงเรียบร้อยเเล้ว

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์