;

ปฏิทินกิจกรรม

ปฏิทินกิจกรรม

กิจกรรมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “แนวทางการดูแลจิตใจนิสิตในภาวะวิกฤติ (sop)”

📣ขอเชิญชวนคณาจารย์ และบุคลากร มก. บางเขน
เข้าร่วมกิจกรรมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
หัวข้อ “แนวทางการดูแลจิตใจนิสิตในภาวะวิกฤติ (sop)”
🥰 ทีมวิทยากร
•คุณรวิปรียา ภูณรงค์ (พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ)
•คุณทิพย์ประภา เชน (นักจิตวิทยาชำนาญการ)
จากศูนย์ปฏิบัติการวิกฤติสุขภาพจิต (MCATT)
โรงพยาบาลศรีธัญญา
🥰 วันอังคารที่ 22 พ.ย. 65 เวลา 8.30 – 16.30 น.
**เริ่มลงทะเบียน ตั้งแต่เวลา 8.00 น. นะคะ**
ณ ห้องประชุม ชั้น 1 อาคารระพีสาคริก
🥰 แล้วพบกันนะคะ // ขอบคุณค่ะ
📝 สอบถามเพิ่มเติม โทร.087-934-4994

วันที่

22 พ.ย. 2022
กิจกรรมจบลงเรียบร้อยเเล้ว

สถานที่

ห้องประชุมชั้น 1 อาคารระพีสาคริก
KU

คนจัดงาน

Organizer Name

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์