;

หอพักภายใน

“หอพักภายใน” “หอใน” “หอใน มก.” (Dormitory of Kasetsart University)

เป็นหอพักของมหาวิทยาลัยรูปแบบดั้งเดิม (รูปแบบเก่า) อายุประมาณ 50-60 ปี รองรับนิสิตได้ประมาณ 1,900 คน นิสิตสามารถเดินไปเรียนได้ มีรถสวัสดิการของมหาวิทยาลัย รับ-ส่ง ตลอดวัน ระยะทางจากหอพักมาที่โซนการเรียนการสอน ประมาณ 200 – 500 เมตร โดยแบ่งหอพักออกเป็นหอชาย และหอหญิง ดังต่อไปนี้

หอพักสำหรับ “นิสิตชาย”

ตึกพักชายที่ 5

ตึกพักชายที่ 12

หอพักชายที่ 13

หอพักชายที่ 14

หอพักสำหรับ “นิสิตหญิง”

ตึกพักหญิงชงโค

ตึกพักหญิงชวนชม

ตึกพักหญิงดารารัตน์

ตึกพักหญิงวาสนา

นิสิตสามารถพักอาศัยได้ห้องละ 4 คน
ไม่มีเครื่องปรับอากาศ ภายในห้องพักมี ตู้เสื้อผ้า เตียง ฟูก โต๊ะ เก้าอี้ และห้องน้ำรวมอยู่ภายนอกห้องพัก ให้บริการนิสิต ส่วนของใช้ส่วนตัว พัดลมนิสิตผู้พักอาศัยต้องนำมาเอง

ส่วนค่าธรรมเนียมหอพัก
นิสิตชำระในอัตรา 2,000 บาท/คน/ภาคการศึกษา (ระยะเวลาประมาณ 4 เดือน)

ไม่ต้องจ่ายค่าน้ำค่าไฟเพิ่ม โดยถือเป็นทุนการศึกษาที่มอบให้กับนิสิตในรูปแบบสวัสดิการ มีการทำสัญญาเข้าพักเบื้องต้น 1 ปีการศึกษา โดยต้องต่อสัญญาปีต่อปี (ในกรณีมีพื้นที่รองรับได้ในแต่ละปี) และการพักอาศัยภายในหอพักจะมีอาจารย์ที่ปรึกษาหอพักดูแลนิสิตในหอพัก การพักอาศัยภายในหอพักนิสิตผู้พักอาศัยต้องเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยร้องขอ

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์