;

เกี่ยวกับงานหอพัก (KU Dormitory)

“หอพักภายใน” “หอใน” “หอใน มก.”

โครงสร้างบริหารงาน

วัตถุประสงค์เเละเป้าหมาย

ช่องทางการติดต่อ (other)

หอพักนิสิตภายใน

สำนักงาน : งานหอพัก กองกิจการนิสิต ชั้น 2 อาคาระพีสาคริก (ในวันและเวลาทำการ)

เบอร์โทรศัพท์ : 02-118-0183

หอพักนิสิตซอยพหลโยธิน 45

สำนักงาน : ตึกพักหญิงเฟื่องฟ้า / ตึกพักหญิงสุพรรณิกา / ตึกพักกฤษณา (นานาชาติ,ปริญญาโท)

เบอร์โทรศัพท์ : 02-942-7199 , 02-942-7790 , 02-942-7797 และ 02-9427719

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์