งานบริหารและธุรการ

ชวนมาปรึกษาเรื่องประสานงานเอกสารและบุคลากร

 

E-Office

 

ขอใช้ห้องประชุม

 

ขอใช้รถยนต์

 

E-Office

 

ขอใช้ห้องประชุม

 

ขอใช้รถยนต์

ข่าวประชาสัมพันธ์ :


ดูข่าวทั้งหมด

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง :


ดูข่าวทั้งหมด

ข่าวรับสมัครงาน :


ดูข่าวทั้งหมด


คู่มือการให้บริการกองกิจการนิสิต

 

รายงานประจำปี

 

พัฒนาบุคลากร KM

 

ประกันคุณภาพ

 

เกี่ยวกับงานบริหารและธุรการ

 

ดาวน์โหลด

 

ช่องทางการติดต่อ

งานบริหารและธุรการ ชั้น 4 กองพัฒนานิสิต อาคารระพีสาคริกโทร : 02-118-0150-9 เบอร์ภายใน 8570-5แฟกซ์ : 02-118-0169อีเมล์ : saku@ku.th

ช่องทางการประเมินงานบริหารและธุรการ

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์