KU

กองพัฒนานิสิต

ปฏิทินกิจกรรมนิสิต

จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
กิจกรรมวันที่ 1 กรกฎาคม
ไม่มีกิจกรรม
กิจกรรมวันที่ 2 กรกฎาคม
ไม่มีกิจกรรม
กิจกรรมวันที่ 3 กรกฎาคม
ไม่มีกิจกรรม
กิจกรรมวันที่ 4 กรกฎาคม
ไม่มีกิจกรรม
กิจกรรมวันที่ 5 กรกฎาคม
ไม่มีกิจกรรม
กิจกรรมวันที่ 6 กรกฎาคม
ไม่มีกิจกรรม
กิจกรรมวันที่ 7 กรกฎาคม
ไม่มีกิจกรรม
กิจกรรมวันที่ 8 กรกฎาคม
ไม่มีกิจกรรม
กิจกรรมวันที่ 9 กรกฎาคม
ไม่มีกิจกรรม
กิจกรรมวันที่ 10 กรกฎาคม
ไม่มีกิจกรรม
กิจกรรมวันที่ 11 กรกฎาคม
ไม่มีกิจกรรม
กิจกรรมวันที่ 12 กรกฎาคม
ไม่มีกิจกรรม
กิจกรรมวันที่ 13 กรกฎาคม
ไม่มีกิจกรรม
กิจกรรมวันที่ 14 กรกฎาคม
ไม่มีกิจกรรม
กิจกรรมวันที่ 15 กรกฎาคม
ไม่มีกิจกรรม
กิจกรรมวันที่ 16 กรกฎาคม
ไม่มีกิจกรรม
กิจกรรมวันที่ 17 กรกฎาคม
กิจกรรมวันที่ 18 กรกฎาคม
กิจกรรมวันที่ 19 กรกฎาคม
ไม่มีกิจกรรม
กิจกรรมวันที่ 20 กรกฎาคม
ไม่มีกิจกรรม
กิจกรรมวันที่ 21 กรกฎาคม
ไม่มีกิจกรรม
กิจกรรมวันที่ 22 กรกฎาคม
ไม่มีกิจกรรม
กิจกรรมวันที่ 23 กรกฎาคม
ไม่มีกิจกรรม
กิจกรรมวันที่ 24 กรกฎาคม
ไม่มีกิจกรรม
กิจกรรมวันที่ 25 กรกฎาคม
ไม่มีกิจกรรม
กิจกรรมวันที่ 26 กรกฎาคม
ไม่มีกิจกรรม
กิจกรรมวันที่ 27 กรกฎาคม
ไม่มีกิจกรรม
กิจกรรมวันที่ 28 กรกฎาคม
ไม่มีกิจกรรม
กิจกรรมวันที่ 29 กรกฎาคม
ไม่มีกิจกรรม
กิจกรรมวันที่ 30 กรกฎาคม
ไม่มีกิจกรรม
กิจกรรมวันที่ 31 กรกฎาคม
ไม่มีกิจกรรม
งานกิจกรรมนิสิต
งานส่งเสริมนิสิตและพัฒนาอย่างยั่งยืน
งานส่งเสริมสุขภาวะและอาชีพ
งานทุนเเละสวัสดิการ
งานหอพักและกายภาพ
งานบริหารและธุรการ
งานกิจกรรมนิสิต
งานส่งเสริมนิสิตและพัฒนาอย่างยั่งยืน
งานส่งเสริมสุขภาวะและอาชีพ
งานทุนเเละสวัสดิการ
งานหอพักและกายภาพ
งานบริหารและธุรการ
งานกิจกรรมนิสิต

.

งานส่งเสริมนิสิตเเละพัฒนาอย่างยั่งยืน

.

งานส่งเสริมสุขภาวะและอาชีพ

.

งานทุนเเละสวัสดิการ

.

งานหอพักและกายภาพ

.

งานบริหารและธุรการ

.

ข่าวสารเเละกิจกรรม

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกการยื่นข้อเสนอสิทธิประโยชน์การขอเช่าพื้นที่ เพื่อประกอบการร้านเครื่องซักผ้าและตู้จำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ ภายใต้การดูแลของ กองพัฒนานิสิต

Detail Page 1-2

อ่านต่อ >

[รับสมัคร] นิสิตที่มีความสามารถด้านการแสดง : โครงการแลกเปลี่ยนศิลปะวัฒนธรรมนานาชาติ

✨ โครงการแลกเปลี่ยนศิลปะวัฒนธรรมนานาชาติ ✨ 🎉รับสมัคร 🎉 นิสิตที่มีความสามารถด้านการแสดง เพื่อร่วมเดินทางไปแสดงแลกเปลี่ยนศิลปะวัฒนธรรม ที่งานสงกรานต์ At National University of Singapore (NUS) 🚩 สาธารณรัฐสิงคโปร์ สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – 16 ก.พ. 2567 ออดิชั่นวันที่ 18 ก.พ. 2567

อ่านต่อ >

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์