KU

กองพัฒนานิสิต

ปฏิทินกิจกรรมนิสิต

พฤศจิกายน 2023

จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
กิจกรรมวันที่ 30 ตุลาคม
กิจกรรมวันที่ 31 ตุลาคม
กิจกรรมวันที่ 1 พฤศจิกายน
กิจกรรมวันที่ 2 พฤศจิกายน
กิจกรรมวันที่ 3 พฤศจิกายน
กิจกรรมวันที่ 4 พฤศจิกายน
กิจกรรมวันที่ 5 พฤศจิกายน
กิจกรรมวันที่ 6 พฤศจิกายน
กิจกรรมวันที่ 7 พฤศจิกายน
กิจกรรมวันที่ 8 พฤศจิกายน
กิจกรรมวันที่ 9 พฤศจิกายน
กิจกรรมวันที่ 10 พฤศจิกายน
กิจกรรมวันที่ 11 พฤศจิกายน
กิจกรรมวันที่ 12 พฤศจิกายน
กิจกรรมวันที่ 13 พฤศจิกายน
กิจกรรมวันที่ 14 พฤศจิกายน
กิจกรรมวันที่ 15 พฤศจิกายน
กิจกรรมวันที่ 16 พฤศจิกายน
กิจกรรมวันที่ 17 พฤศจิกายน
กิจกรรมวันที่ 18 พฤศจิกายน
กิจกรรมวันที่ 19 พฤศจิกายน
กิจกรรมวันที่ 20 พฤศจิกายน
กิจกรรมวันที่ 21 พฤศจิกายน
กิจกรรมวันที่ 22 พฤศจิกายน
กิจกรรมวันที่ 23 พฤศจิกายน
กิจกรรมวันที่ 24 พฤศจิกายน
กิจกรรมวันที่ 25 พฤศจิกายน
กิจกรรมวันที่ 26 พฤศจิกายน
กิจกรรมวันที่ 27 พฤศจิกายน
กิจกรรมวันที่ 28 พฤศจิกายน
กิจกรรมวันที่ 29 พฤศจิกายน
กิจกรรมวันที่ 30 พฤศจิกายน
กิจกรรมวันที่ 1 ธันวาคม
กิจกรรมวันที่ 2 ธันวาคม
กิจกรรมวันที่ 3 ธันวาคม
งานกิจกรรมนิสิต
งานส่งเสริมนิสิตและพัฒนาอย่างยั่งยืน
งานส่งเสริมสุขภาวะและอาชีพ
งานทุนเเละสวัสดิการ
งานหอพักและกายภาพ
งานบริหารและธุรการ
งานกิจกรรมนิสิต
งานส่งเสริมนิสิตและพัฒนาอย่างยั่งยืน
งานส่งเสริมสุขภาวะและอาชีพ
งานทุนเเละสวัสดิการ
งานหอพักและกายภาพ
งานบริหารและธุรการ
งานกิจกรรมนิสิต

.

งานส่งเสริมนิสิตเเละพัฒนาอย่างยั่งยืน

.

งานส่งเสริมสุขภาวะและอาชีพ

.

งานทุนเเละสวัสดิการ

.

งานหอพักและกายภาพ

.

งานบริหารและธุรการ

.

ข่าวสารเเละกิจกรรม

โครงการประกวดผลงานด้านความยั่งยืน (SDGs) มหาวิทยาลัย ปี 2566

ขยายเวลารับส่งผลงานจ้าาา !!! เพื่อเปิดโอกาสให้ชาว KU ได้มาร่วมกันส่งผลงาน happy and low carbon มากขึ้น จึงขอขยายเวลาการส่งผลงานโครงการประกวดผลงานด้านความยั่งยืน มก. ปี 2566 . ทั้งนี้ คณาจารย์ บุคลากร

โครงการ KU Pitching & Hackathon

แม่พุดตาน : ทำไมในชีวิตนี้เราจึงต้องไปงาน Hackathon สักครั้งในชีวิต เจ้าคะ ? พ่อริด : ออเจ้าไม่รู้อะไรเสียแล้ว คุณแม่การะเกดเคยสอนไว้ว่า Hackathon มาจากการรวมกันของคำว่า Marathon ที่สื่อถึงความพยายามที่จะทำเรื่องยากและซับซ้อนให้ประสบความสำเร็จในระยะอันสั้น และ Hack ที่สื่อถึงทางลัดหรือวิธีแก้ปัญหา

โครงการประกวดผลงานด้านความยั่งยืน (SDGs) มหาวิทยาลัย ปี 2566

ขยายเวลารับส่งผลงานจ้าาา !!! เพื่อเปิดโอกาสให้ชาว KU ได้มาร่วมกันส่งผลงาน happy and low carbon มากขึ้น จึงขอขยายเวลาการส่งผลงานโครงการประกวดผลงานด้านความยั่งยืน มก. ปี 2566 . ทั้งนี้ คณาจารย์ บุคลากร และนิสิต มก. สามารถส่งผลงานด้านความยั่งยืนเข้าประกวดได้ตั้งแต่วันนี้ . จนถึงวันที่ 21 พฤศจิกายน

อ่านต่อ >

โครงการ KU Pitching & Hackathon

แม่พุดตาน : ทำไมในชีวิตนี้เราจึงต้องไปงาน Hackathon สักครั้งในชีวิต เจ้าคะ ? พ่อริด : ออเจ้าไม่รู้อะไรเสียแล้ว คุณแม่การะเกดเคยสอนไว้ว่า Hackathon มาจากการรวมกันของคำว่า Marathon ที่สื่อถึงความพยายามที่จะทำเรื่องยากและซับซ้อนให้ประสบความสำเร็จในระยะอันสั้น และ Hack ที่สื่อถึงทางลัดหรือวิธีแก้ปัญหา เพราะฉะนั้น เมื่อรวมกัน Hackthon จึงหมายถึง กิจกรรมการระดมสมองของทีมนักแก้ปัญหาและนักพัฒนามากมาย ที่เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อค้นหาและสร้างสรรค์ไอเดียใหม่ๆ

อ่านต่อ >

กิจกรรมเสวนา ” KUcreator “

  โครงการ KUcreator ชวนนิสิตร่วมกิจกรรมเสวนาในหัวข้อ ” จากความรู้ สู่คอนเทนต์ ” โดยวิทยากร BeamSensei จากช่องยูทูป BeamSensei ที่จะมาแบ่งปันประสบการณ์ การสร้างสรรค์คอนเทนต์จากความรู้ที่เรียนมา ให้แก่นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 🟢 ร่วมกิจกรรมผ่านการรับชมไลฟ์บน Facebook page กองพัฒนานิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ⏰ วันที่ 5 กันยายน

อ่านต่อ >

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์