KU

กองพัฒนานิสิต

ปฏิทินกิจกรรมนิสิต

จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
กิจกรรมวันที่ 30 พฤษภาคม
กิจกรรมวันที่ 31 พฤษภาคม
กิจกรรมวันที่ 1 มิถุนายน
กิจกรรมวันที่ 2 มิถุนายน
กิจกรรมวันที่ 3 มิถุนายน
ไม่มีกิจกรรม
กิจกรรมวันที่ 4 มิถุนายน
ไม่มีกิจกรรม
กิจกรรมวันที่ 5 มิถุนายน
ไม่มีกิจกรรม
กิจกรรมวันที่ 6 มิถุนายน
ไม่มีกิจกรรม
กิจกรรมวันที่ 7 มิถุนายน
ไม่มีกิจกรรม
กิจกรรมวันที่ 8 มิถุนายน
ไม่มีกิจกรรม
กิจกรรมวันที่ 9 มิถุนายน
ไม่มีกิจกรรม
กิจกรรมวันที่ 10 มิถุนายน
ไม่มีกิจกรรม
กิจกรรมวันที่ 11 มิถุนายน
กิจกรรมวันที่ 12 มิถุนายน
กิจกรรมวันที่ 13 มิถุนายน
กิจกรรมวันที่ 14 มิถุนายน
กิจกรรมวันที่ 15 มิถุนายน
กิจกรรมวันที่ 16 มิถุนายน
กิจกรรมวันที่ 17 มิถุนายน
กิจกรรมวันที่ 18 มิถุนายน
กิจกรรมวันที่ 19 มิถุนายน
กิจกรรมวันที่ 20 มิถุนายน
กิจกรรมวันที่ 21 มิถุนายน
กิจกรรมวันที่ 22 มิถุนายน
กิจกรรมวันที่ 23 มิถุนายน
กิจกรรมวันที่ 24 มิถุนายน
กิจกรรมวันที่ 25 มิถุนายน
กิจกรรมวันที่ 26 มิถุนายน
กิจกรรมวันที่ 27 มิถุนายน
กิจกรรมวันที่ 28 มิถุนายน
กิจกรรมวันที่ 29 มิถุนายน
กิจกรรมวันที่ 30 มิถุนายน
งานกิจกรรมนิสิต
งานส่งเสริมนิสิตและพัฒนาอย่างยั่งยืน
งานส่งเสริมสุขภาวะและอาชีพ
งานทุนเเละสวัสดิการ
งานหอพักและกายภาพ
งานบริหารและธุรการ
งานกิจกรรมนิสิต
งานส่งเสริมนิสิตและพัฒนาอย่างยั่งยืน
งานส่งเสริมสุขภาวะและอาชีพ
งานทุนเเละสวัสดิการ
งานหอพักและกายภาพ
งานบริหารและธุรการ
งานกิจกรรมนิสิต

.

งานส่งเสริมนิสิตเเละพัฒนาอย่างยั่งยืน

.

งานส่งเสริมสุขภาวะและอาชีพ

.

งานทุนเเละสวัสดิการ

.

งานหอพักและกายภาพ

.

งานบริหารและธุรการ

.

ข่าวสารเเละกิจกรรม

[ Welcome KU83 To KUniverse ] ก้าวแรก สู่ศาสตร์แห่งแผ่นดิน 2566

KU83 พร้อมหรือยัง ? กับกิจกรรมต้อนรับสุดอบอุ่น! ก้าวแรกสู่ศาสตร์แห่งแผ่นดิน 2566 ” Welcome KU83 To KUniverse “ วันที่ 19 – 20 มิ.ย. 2566 ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ ช่วงเช้าเวลา 08.00 – 12.00 น.

อ่านต่อ >

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์