ผลการคัดเลือกภาคเอกชนจัดงาน KU Job Fair & Education 2023
|

ผลการคัดเลือกภาคเอกชนจัดงาน KU Job Fair & Education 2023

ผลการคัดเลือกภาคเอกชนจัดงาน KU Job Fair & Education 2023 ได้แก่ บริษัท ดีเค ทู พลัส จำกัด จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน