SAKU News ฉบับที่ 8/65
|

SAKU News ฉบับที่ 8/65

ขอเชิญชวนนิสิต (ระดับปริญญาตรี) คณาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมส่งผลงานโครงงานด้านความยั่งยืน (SDGs) ในหัวข้อ Happy & Low-Carbon KU ประจำปี 2565 ชิงโล่เกียรติคุณ และเงินรางวัลรวม 94,000 บาท โดยแบ่งเป็น 5 ด้าน ประกอบด้วย 1. Happy University @KU 2. Low – carbon for Safe Mobility & Transportation , Alternative Energy 3. Low – carbon for Good Health & society , Friendly Environment 4. Low – carbon for Sustainable…

ku says
|

ku says

❗️การเดินทางครั้งยิ่งใหญ่กำลังจะกลับมาอีกครั้ง❗️
👫น้องๆ “KU79” เตรียมจับมือคนข้างๆให้แน่น วางคะแนนสอบลงไว้ก่อน แล้วมามันส์ไปด้วยกันในงาน

โครงการฝึกอบรมผู้นำกิจกรรมนิสิตชั้นปีที่ 1
|

โครงการฝึกอบรมผู้นำกิจกรรมนิสิตชั้นปีที่ 1

สัมมนาการเสริมทักษะผู้ประกอบการ สำหรับร้านค้าในงานเกษตรแฟร์ 65