;

ผู้นำนิสิตพบผู้บริหาร

เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2565 ที่ผ่านมา

ผู้นำนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จาก องค์การนิสิต ได้แก่ องค์การบริหาร องค์การนิสิต และ สภาผู้แทนนิสิต เข้าร่วมรับฟังนโยบายการดำเนินกิจกรรมนิสิต ปีการศึกษา 2565 จากคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย นำโดย ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดี และ ผศ.รัชด ชมภูนิช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตและพัฒนาอย่างยั่งยืน พร้อมด้วย ผศ.ปัญญา เหล่าอนันต์ธนา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต ดร.วรัณทัต ดุลยพฤกษ์   ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต ผศ.ดร.ศิริรัตน์ โกศการิกา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาอย่างยั่งยืนและสื่อสารองค์กร และนายวิชาญ วงษ์สังข์ ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิตโดยสรุปหัวข้อสำคัญ คือ

1-สร้างสรรค์กิจกรรมของนิสิต เป็นการฝึกการทำงานเป็นทีม การมีส่วนร่วมในกิจกรรมนิสิต โดยใช้หลักธรรมาภิบาล หลักการบริหาร ที่ก่อให้เกิดพลังเล็ก ๆ แต่ทรงคุณค่า (Soft power/Culture power) เพื่อการผสมผสานให้เกิดพลังในการพัฒนาตนเอง และสังคมประเทศ

2-กิจกรรมนิสิต ควรมุ่งเน้นให้เป็นเครื่องมือที่มีความสำคัญกับการจำลองชีวิตในอนาคต ก่อให้เกิดการพัฒนาทักษะ ได้แก่ life skills future skills digital skills team working skills participate skills democracy sandbox หรือ good governance

3-การจัดกิจกรรมนิสิต ขอให้คำนึงถึง นิสิตเกษตร อีก 70,000 คน ทั้ง 4 วิทยาเขต และการบริหารจัดการองค์กรนิสิตในภาพรวมของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอให้เน้นการมีส่วนร่วมระหว่างองค์กรกิจกรรมนิสิต เช่น ชมรมนิสิต สโมสรนิสิต นิสิตอิสระ และการได้รับประโยชน์ของนิสิตทั่วไป

4-การบริหารองค์กรนิสิตร่วมกัน 4 วิทยาเขต เน้น ความร่วมมือ หรือ การฝึกทักษะแข่งขันไอเดีย Hackathon โดยใช้ Future technology

5-ขอให้คำนึงถึงการช่วยเหลือ หรือคำนึงถึงสังคม ชุมชน หรือ การคิดถึงผู้อื่น ความเข้าอก เข้าใจกันและกัน เพื่อให้กิจกรรมนิสิตสอดคล้องต่อพันธกิจ ด้านการสร้างต้นแบบสังคมแห่งการเรียนรู้ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต สังคมและชุมชน

6-การจัดกิจกรรมควรเน้นความร่วมมือด้านกิจกรรมนิสิตในระดับนานาชาติ

การดำเนินงานดังกล่าวยังสอดคล้องต่อ เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) เป้าหมายที่ 4 ด้านการสร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต

(Ensure inclusive and equitable quality education and promote lifelong learning opportunities for all)

#ผู้นำนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

บทความที่เกี่ยวข้อง

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกการยื่นข้อเสนอสิทธิประโยชน์การขอเช่าพื้นที่ เพื่อประกอบการร้านเครื่องซักผ้าและตู้จำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ ภายใต้การดูแลของ กองพัฒนานิสิต

Detail Page 1-2

อ่านต่อ >

[รับสมัคร] นิสิตที่มีความสามารถด้านการแสดง : โครงการแลกเปลี่ยนศิลปะวัฒนธรรมนานาชาติ

✨ โครงการแลกเปลี่ยนศิลปะวัฒนธรรมนานาชาติ ✨ 🎉รับสมัคร 🎉 นิสิตที่มีความสามารถด้านการแสดง เพื่อร่วมเดินทางไปแสดงแลกเปลี่ยนศิลปะวัฒนธรรม ที่งานสงกรานต์ At National University of Singapore (NUS) 🚩 สาธารณรัฐสิงคโปร์ สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – 16 ก.พ. 2567 ออดิชั่นวันที่ 18 ก.พ. 2567 เวลา 09.00 เป็นต้นไป ณ ห้องบรรยายและจัดกิจกรรม ชั้น 1 อาคารระพีสาคริก คุณสมบัติ ☑ เป็นนิสิตปัจจุบัน ☑ มีความสามารถด้านการแสดง ☑ สามารถเดินทางได้ในวันที่ 30 มีนาคม – 1 เมษายน 2567 Link สมัคร : https://forms.gle/m5F9GT9VXJkkqvs26 #CSDSDKU #แลกเปลี่ยนศิลปะวัฒนธรรม2567 #แลกเปลี่ยนศิลปะวัฒนธรรมนานาชาติ

อ่านต่อ >

Talk to Care Service

เปิดเทอมนี้ เป็นอย่างไรบ้างน้องๆ 😊
ชีวิตในมหาวิทยาลัยมีทั้งเรื่องเรียนและกิจกรรมมากมายเลยเนอะ
พี่ๆ อยากเห็นน้องๆ นิสิต มก. ทุกคนมีความสุขกันน้าา

อ่านต่อ >

Happy Hour เปิดเทอมใหม่ หัวใจว้าวุ้น

🥰 เปิดเทอมแล้ว จะปรับตัวกับเพื่อน ๆ ยังไงดี
บรรยากาศการเรียน ความรัก เพื่อนใหม่ เพื่อนเก่า
มาเตรียมตัว เตรียมใจ ให้พร้อมก่อนเปิดเทอมกันจ้า

อ่านต่อ >

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์