พรหมลิขิต
สุนทราภรณ์

 พรหมลิขิตบันดาลชักพา
ดลให้มาพบกันทันใด ก่อนนี้อยู่ไกลแสนไกล
พรหมลิขิตดลจิตใจ ฉันจึงได้มาใกล้กับเธอ
เออชรอยจะเป็นเนื้อคู่
ควรอุ้มชูเลี้ยงดูบำเรอ  แต่ครั้งแรกเมื่อพบเธอ
ใจนึกเชื่อเมื่อแรกเจอ ฉันและเธอคือคู่สร้างมา
เนื้อคู่  ถึงอยู่แสนไกลคงไม่คลาดคลา
มุ่งหวัง สมดังอุราไม่ว่าใครใคร
หากมิใช่คู่ครองแท้จริง
จะแอบอิงรักยิ่งปานใด ยากนักที่จะสมใจ
คงพบเหตุอาเภทภัย พลัดกันไปจนให้คลาดคลา.....
เราสองคนต้องเป็นเนื้อคู่
จึงชื่นชูรักใคร่บูชา นี่เพราะว่าบุญหนุนพา
พรหมลิขิตขีดเส้นมา ชี้ชะตาให้มาร่วมกัน
คนบางคนต้องเป็นเนื้อคู่
เพียงแต่ดูรู้ชื่อโดยพลัน  ก็รู้สึกนึกรักกัน
จนฝันใฝ่ใจผูกพัน แม้ไม่ทันจะเห็นรูปกาย
เนื้อคู่  ถึงอยู่แสนไกลคงไม่คลาดคลา
มุ่งหวัง สมดังอุราไม่ว่าใครใคร
พรหมลิขิตบันดาลทุกอย่าง
เป็นผู้วางหนทางปวงชน  ได้ลิขิตชีวิตคน
นำเนื้อคู่มาเปรอปรน ทั้งยังดลเธอให้กับฉัน