ประมวลภาพกิจกรรม ประจำปี 2557


แสดง # 
# เว็บลิงก์ ผู้ชม
1   Link   โครงการเดินเทิดพระเกียรติ 5 ธันวามหาราช (05 ธ.ค. 57)
64
2   Link   โครงการนนทรีอาสาบริจาคโลหิตเพื่อสภากาชาดไทย ครั้งที่ 8/57 (09 ธ.ค. 57)
59
3   Link   โครงการปันรักสู่น้อง ครั้งที่ 3/58 (06 ธ.ค. 57)
55
4   Link   โครงการการรณรงค์วันเอดส์โลก (01 ธ.ค. 57)
52
5   Link   โครงการทำบุญหอพัก (29 พ.ย. 57)
57
6   Link   โครงการมองโลกกว้างตามแนวทาง IDKU (26 พ.ย. 57)
98
7   Link   โครงการพัฒนานิสิตเพื่อทักษะการดำเนินชีวิต รุ่นที่ 1 - 4 (24 - 25 พ.ย. 57)
101
8   Link   โครงการนำนิสิตนักศึกษาดูงานสถานประกอบการภาคเอกชน (22 พ.ย. 57)
99
9   Link   โครงการเรื่อง 100 ดวงใจทำความดีเพื่อวัดสวนแก้ว (22 พ.ย. 57)
95
10   Link   โครงการนนทรีอาสาบริจาคโลหิตเพื่อสภากาชาดไทย ครั้งที่ 7/57 (19 พ.ย. 57)
90
11   Link   โครงการประกวดการแต่งกายของนิสิตระดับคณะ ครั้งที่ 1/58 (18 - 20 พ.ย. 57)
55
12   Link   โครงการเพื่อพัฒนาศักยภาพนิสิตทุนการศึกษา "สานสัมพันธ์ สร้างสายใย ใส่ใจพี่น้อง" (15 - 16 พ.ย. 57)
53
13   Link   โครงการเยี่ยมบ้านพักคนชรา (14 พ.ย. 57)
103
14   Link   โครงการหอพักสีขาว (14 พ.ย. 57)
92
15   Link   โครงการทำงานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ (13 พ.ย. 57)
99
16   Link   โครงการเรื่องเส้นทางแห่งความก้าวหน้า (12 พ.ย. 57)
90
17   Link   โครงการพิธีมอบทุนการศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2557 (12 พ.ย. 57)
138
18   Link   โครงการสร้างแรงใจป้องกันภัยใกล้ตัว (10 พ.ย. 57)
88
19   Link   โครงการปันรักสู่น้อง ครั้งที่ 2/58 (08 พ.ย. 57)
93
20   Link   โครงการทำดีเพื่อพ่อ (05 พ.ย. 57)
97
21   Link   โครงการสู่เป้าหมายด้วยสีสันความรู้สึก รุ่นที่ 4 - 6 (04,17,19 พ.ย. 57)
90
22   Link   โครงการพัฒนาบุคลิกภาพทางอาชีพ รุ่นที่ 4 - 6 (03, 05,18 พ.ย. 57)
92
23   Link   โครงการ "Fire Prevention Project" (03 พ.ย. 57)
73
24   Link   โครงการสืบสันฯ วัฒนธรรม สานนำผู้ประกอบการนิสิต สร้างสรรค์วิถีชีวิตเกษตรฯ ของ องค์การบริหาร องค์การนิสิต (31 ต.ค. 57)
98
25   Link   โครงการเข้าร่วมงานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 15 "โตยฮีต ต๋ามฮอย สานศิลป์ สู่ ถิ่นล้านนา" (30 ต.ค. - 3 พ.ย. 57)
57
26   Link   โครงการการรณรงค์สร้างจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1 (27 ต.ค. 57)
113
27   Link   โครงการทักษะและกระบวนการจัดทำโครงการ ครั้งที่ 1 (26 ต.ค. 57)
108
28   Link   โครงการปันรักสู่น้อง ครั้งที่ 1/58 (25 ต.ค. 57)
110
29   Link   โครงการสัมมนาบุคลากรด้านการดูแลช่วยเหลือนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 4 วิทยาเขต (23 - 25 ต.ค. 57)
90
30   Link   โครงการวางพวงมาลา (วันปิยมหาราช) (23 ต.ค. 57)
115
31   Link   โครงการ Live show in KU & Best Improvement Awards ประจำปี 2557 (22 ต.ค. 57)
79
32   Link   โครงการเพิ่มพลังแรงกายแรงใจด้วยการนอน รุ่นที่ 1 - 4 (08, 10, 29, 31 ต.ค. 57)
114
33   Link   โครงการสัมมาทิฐิเนื่องในวันเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2557 (25 ก.ย. 57)
194
34   Link   โครงการสู่เป้าหมายด้วยสีสันความรู้สึก รุ่นที่ 1-3 (22 - 24 ก.ย. 57)
162
35   Link   โครงการจัดประกวดร้องเพลงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (20 -21 ก.ย. 57)
99
36   Link   โครงการทักษะและกระบวนการจัดทำโครงการ ครั้งที่ 6 (20 ก.ย. 57)
143
37   Link   โครงการเรียนรู้การบริหารจัดการองค์กร (17 ก.ย. 57)
136
38   Link   โครงการปันรักสู่น้อง ครั้งที่ 12/57 (16 ก.ย. 57)
158
39   Link   โครงการค่ายคุณธรรมนำสุข ครั้งที่ 2 (13 - 14 ก.ย. 57)
168
40   Link   โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาความเป็นผู้นำแก่นิสิตชั้นปีที่ 1 หลักสูตร "บนเส้นทางผู้ นำกิจกรรมนิสิต" (12 - 14 ก.ย. 57)
107
41   Link   โครงการปฐมนิเทศนิสิตกู้ยืมเงินกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) และกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการ ศึกษาที่ผูกรายได้ในอนาคต (กรอ.) ประจำปีการศึกษา 2557 (11 - 12 ก.ย. 57)
102
42   Link   โครงการพิธีมอบรางวัลแต่งกายดีในวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2557 (11 ก.ย. 57)
164
43   Link   โครงการนนทรีอาสาบริจาคโลหิตเพื่อสภากาชาดไทย ครั้งที่ 5/57 (09 ก.ย. 57)
159
44   Link   โครงการแบบทดสอบเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพทางอาชีพ รุ่นที่ 1-3 (8 - 10 ก.ย. 57)
156
45   Link   โครงการหอพักสีเขียว 2557 (06 ก.ย. 57)
172
46   Link   โครงการปฐมนิเทศนิสิตหอพัก ปีการศึกษา 2557 (03 ก.ย. 57)
182
47   Link   โครงการจิตอาสาทำดีเพื่อ มก. ครั้งที่ 3/57 (30 ส.ค. 57)
168
48   Link   โครงการปลูกต้นกล้าความดีนนทรีอาสา ครั้งที่ 3/57 (28 ส.ค. 57)
160
49   Link   โครงการนนทรีอาสาบริจาคโลหิตเพื่อสภากาชาดไทย ครั้งที่ 4/57 (26 ส.ค. 57)
147
50   Link   โครงการเรียนรู้สังคมพหุวัฒนธรรม ครั้งที่ 3/57 (24 ส.ค. 57)
149
« เริ่มแรกย้อนกลับ123ถัดไปสุดท้าย »
หน้า 1 จาก 3


อาคารระพีสาคริก กองกิจการนิสิต เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 02-118-0150-9 หรือต่อหมายเลขภายใน 8500

หน้าแรก