ประมวลภาพกิจกรรม ประจำปี 2559


แสดง # 
# เว็บลิงก์ ผู้ชม
1   Link   โครงการเดินตามรอยเท้าพ่อ ตอน ศาสตร์แห่งแผ่นดิน (3 ธ.ค. 59)
115
2   Link   โครงการลูกนนทรีน้อมนำจิตบริจาคโลหิต 60 ล้านหยด เฉลิมพระเกียรติ 60 ปี สมเด็จเจ้าฟ้าหญิงจุฬาภรณวลัยลักษณ์ฯ ครั้งที่ 6 (28 พ.ย. 59)
130
3   Link   โครงการรลูกนนทรีน้อมนำจิตบริจาคโลหิต 60 ล้านหยด เฉลิมพระเกียรติ 60 ปี สมเด็จเจ้าฟ้าจุฬา ภรณวลัยลักษณ์ฯ ครั้งที่ 5 (15 พ.ย. 59)
127
4   Link   โครงการตามรอยวิถีชีวิตพหุวัฒนธรรม ครั้งที่ 3 (21 ส.ค. 59)
182
5   Link   โครงการร้อยดวงใจทำความดีเพื่อวัด ครั้งที่ 3 (20 ส.ค. 59)
175
6   Link   โครงการส่งเสริมการปรับตัวในรั้วมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และโครงการพัฒนาเครือข่ายกลุ่มนิสิตเพื่อนที่ปรึกษา (11 ส.ค. 59)
188
7   Link   โครงการแลกเปลี่ยนด้านศิลปวัฒนธรรมนานาชาติ (14 - 16 ส.ค. 59)
192
8   Link   โครงการประกวดบทความอนุรักษ์และประหยัดพลังงาน (พ.ย 58 - ส.ค. 59)
220
9   Link   โครงการเดินเทิดพระเกียรติ 12 สิงหามหาราชินี (12 ส.ค. 59)
213
10   Link   โครงการปฐมนิเทศนิสิตหอพัก ปีการศึกษา 2559 (9 ส.ค. 59)
176
11   Link   โครงการปันรักสู่น้อง ครั้งที่ 8/59 (6 ส.ค. 59)
175
12   Link   โครงการสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา (15 ก.ค. 59)
222
13   Link   โครงการทำบุญไหว้พระ 9 วัด (10 ก.ค. 59)
207
14   Link   โครงการสัมมนาผู้นำกิจกรรมนิสิต (09 - 11 ก.ค. 59)
211
15   Link   โครงการปันรักสู่น้อง ครั้งที่ 7/59 (09 ก.ค. 59)
205
16   Link   โครงการส.มก.รวมใจปล่อยกุ้ง ปู ปลา 59 ล้านตัวทั่วประเทศ ถวายเจ้าฟ้าจุฬาภรณ (07 ก.ค. 59)
203
17   Link   โครงการนนทรีอาสาบริจาคโลหิตเพื่อสภากาชาดไทย ครั้งที่ 6/59 (28 มิ.ย. 59)
202
18   Link   โครงการตรวจเยี่ยมบ้านนิสิตกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) และกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) ปีการศึกษา 2558 (25 มิ.ย. - 4 ก.ค. 59)
208
19   Link   โครงการนนทรีอาสาพัฒนา มก. ครั้งที่ 1/59 (25 มิ.ย. 59)
211
20   Link   โครงการรณรงค์งดเล่นการพนัน ครั้งที่ 2 (24 มิ.ย. 59)
206
21   Link   โครงการรณรงค์วันต่อต้านสิ่งเสพติดโลก (23 มิ.ย. 59)
205
22   Link   โครงการปันรักสู่น้อง ครั้งที่ 6/59 (18 มิ.ย. 59)
201
23   Link   โครงการศึกษาดูงานบริหารจัดการหอพัก (17 มิ.ย. 59)
215
24   Link   โครงการส่งเสริมบัณฑิตไทยไม่โกง ครั้งที่ 2 (15 มิ.ย. 59)
198
25   Link   โครงการรับสมัครนิสิตหอพักชั้นปีที่ 1 (14 - 15 มิ.ย. 59)
219
26   Link   โครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้นำนิสิต ต้นกล้าสู่ศาสตร์แห่งแผ่นดิน ประจำปีการศึกษา 2559 (1 - 3 มิ.ย. และ 6, 13 ก.ค. 59)
162
27   Link   โครงการรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก (31 พ.ค. 59)
222
28   Link   โครงการเดินรณรงค์นิสิตไม่ทุจริตในการสอบ (ภาคปลาย) (12 พ.ค. 59)
207
29   Link   โครงการนนทรีอาสาบริจาคโลหิตเพื่อสภากาชาดไทย ครั้งที่ 5/59 (11 พ.ค. 59)
215
30   Link   โครงการปันรักสู่น้อง ครั้งที่ 5/59 (07 พ.ค. 59)
213
31   Link   โครงการสัมมนานิสิตผู้นำหอพัก (30 เม.ย. - 1 พ.ค. 59)
243
32   Link   โครงการจิตอาสา (30 เม.ย. 59)
241
33   Link   โครงการปันรักสู่น้อง ครั้งที่ 4/59 (30 เม.ย. 59)
221
34   Link   โครงการวันปิดกิจกรรมนิสิต ประจำปีการศึกษา 2558 (29 เม.ย. 59)
196
35   Link   โครงการศึกษาดูงานองค์กรระหว่างประเทศแลกเปลี่ยนประสบการณ์เรียนรู้ (26 เม.ย. 59)
209
36   Link   โครงการตามรอยวิถีชีวิตพหุวัฒนธรรม ครั้งที่ 2 (24 เม.ย. 59)
198
37   Link   โครงการร้อยดวงใจทำความดีเพื่อวัด ครั้งที่ 2 (23 เม.ย. 59)
213
38   Link   โครงการอบรมเชิงปฏิบัตติเพื่อการส่งเสริมประสบการณ์ทำงานด้านอาชีพ (23 เม.ย. 59)
209
39   Link   โครงการปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2558 (22 เม.ย. 59)
236
40   Link   โครงการปฏิบัติสมาธิเพื่อคุณภาพชีวิต ครั้งที่ 2 (21 เม.ย. 59)
253
41   Link   โครงการฟุตฟิตอิงลิชในชีวิตประจำวัน ครั้งที่ 2 (19 เม.ย. 59)
205
42   Link   โครงการนนทรีอาสาบริจาคโลหิตเพื่อสภากาชาดไทย ครั้งที่ 4/59 (19 เม.ย. 59)
170
43   Link   โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (08 เม.ย. 59)
234
44   Link   โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ กองกิจการนิสิต (08 เม.ย. 59)
229
45   Link   โครงการพัฒนาทักษะการดำเนินชีวิต (08 เม.ย. 59)
201
46   Link   โครงการส่งเสริมความรู้การป้องกันอัคคีภัย (04 - 05 เม.ย. 59)
189
47   Link   โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมประสบการณ์สร้างบัณฑิตคุณภาพเพื่องานอาชีพ (02 - 03 เม.ย. 59)
195
48   Link   โครงการสัมมนาบุคลากรกองกิจการนิสิตระดับปฏิบัติงาน (01 - 03 เม.ย. 59)
198
49   Link   โครงการสัมมาทิฐิกองกิจการนิสิต ครั้งที่ 1/59 (18 มี.ค. 59)
222
50   Link   โครงการนนทรีอาสาบริจาคโลหิตเพื่อสภากาชาดไทย ครั้งที่ 3/59 (9 มี.ค. 59)
201
« เริ่มแรกย้อนกลับ12ถัดไปสุดท้าย »
หน้า 1 จาก 2


อาคารระพีสาคริก กองกิจการนิสิต เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 02-118-0150-9 หรือต่อหมายเลขภายใน 8500

หน้าแรก