ประมวลภาพกิจกรรม ประจำปี 2559


แสดง # 
# เว็บลิงก์ ผู้ชม
1   Link   โครงการเดินตามรอยเท้าพ่อ ตอน ศาสตร์แห่งแผ่นดิน (3 ธ.ค. 59)
26
2   Link   โครงการลูกนนทรีน้อมนำจิตบริจาคโลหิต 60 ล้านหยด เฉลิมพระเกียรติ 60 ปี สมเด็จเจ้าฟ้าหญิงจุฬาภรณวลัยลักษณ์ฯ ครั้งที่ 6 (28 พ.ย. 59)
25
3   Link   โครงการรลูกนนทรีน้อมนำจิตบริจาคโลหิต 60 ล้านหยด เฉลิมพระเกียรติ 60 ปี สมเด็จเจ้าฟ้าจุฬา ภรณวลัยลักษณ์ฯ ครั้งที่ 5 (15 พ.ย. 59)
25
4   Link   โครงการตามรอยวิถีชีวิตพหุวัฒนธรรม ครั้งที่ 3 (21 ส.ค. 59)
85
5   Link   โครงการร้อยดวงใจทำความดีเพื่อวัด ครั้งที่ 3 (20 ส.ค. 59)
80
6   Link   โครงการส่งเสริมการปรับตัวในรั้วมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และโครงการพัฒนาเครือข่ายกลุ่มนิสิตเพื่อนที่ปรึกษา (11 ส.ค. 59)
79
7   Link   โครงการแลกเปลี่ยนด้านศิลปวัฒนธรรมนานาชาติ (14 - 16 ส.ค. 59)
84
8   Link   โครงการประกวดบทความอนุรักษ์และประหยัดพลังงาน (พ.ย 58 - ส.ค. 59)
120
9   Link   โครงการเดินเทิดพระเกียรติ 12 สิงหามหาราชินี (12 ส.ค. 59)
115
10   Link   โครงการปฐมนิเทศนิสิตหอพัก ปีการศึกษา 2559 (9 ส.ค. 59)
82
11   Link   โครงการปันรักสู่น้อง ครั้งที่ 8/59 (6 ส.ค. 59)
76
12   Link   โครงการสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา (15 ก.ค. 59)
121
13   Link   โครงการทำบุญไหว้พระ 9 วัด (10 ก.ค. 59)
111
14   Link   โครงการสัมมนาผู้นำกิจกรรมนิสิต (09 - 11 ก.ค. 59)
111
15   Link   โครงการปันรักสู่น้อง ครั้งที่ 7/59 (09 ก.ค. 59)
107
16   Link   โครงการส.มก.รวมใจปล่อยกุ้ง ปู ปลา 59 ล้านตัวทั่วประเทศ ถวายเจ้าฟ้าจุฬาภรณ (07 ก.ค. 59)
110
17   Link   โครงการนนทรีอาสาบริจาคโลหิตเพื่อสภากาชาดไทย ครั้งที่ 6/59 (28 มิ.ย. 59)
114
18   Link   โครงการตรวจเยี่ยมบ้านนิสิตกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) และกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) ปีการศึกษา 2558 (25 มิ.ย. - 4 ก.ค. 59)
112
19   Link   โครงการนนทรีอาสาพัฒนา มก. ครั้งที่ 1/59 (25 มิ.ย. 59)
116
20   Link   โครงการรณรงค์งดเล่นการพนัน ครั้งที่ 2 (24 มิ.ย. 59)
114
21   Link   โครงการรณรงค์วันต่อต้านสิ่งเสพติดโลก (23 มิ.ย. 59)
111
22   Link   โครงการปันรักสู่น้อง ครั้งที่ 6/59 (18 มิ.ย. 59)
108
23   Link   โครงการศึกษาดูงานบริหารจัดการหอพัก (17 มิ.ย. 59)
122
24   Link   โครงการส่งเสริมบัณฑิตไทยไม่โกง ครั้งที่ 2 (15 มิ.ย. 59)
112
25   Link   โครงการรับสมัครนิสิตหอพักชั้นปีที่ 1 (14 - 15 มิ.ย. 59)
126
26   Link   โครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้นำนิสิต ต้นกล้าสู่ศาสตร์แห่งแผ่นดิน ประจำปีการศึกษา 2559 (1 - 3 มิ.ย. และ 6, 13 ก.ค. 59)
69
27   Link   โครงการรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก (31 พ.ค. 59)
136
28   Link   โครงการเดินรณรงค์นิสิตไม่ทุจริตในการสอบ (ภาคปลาย) (12 พ.ค. 59)
118
29   Link   โครงการนนทรีอาสาบริจาคโลหิตเพื่อสภากาชาดไทย ครั้งที่ 5/59 (11 พ.ค. 59)
127
30   Link   โครงการปันรักสู่น้อง ครั้งที่ 5/59 (07 พ.ค. 59)
126
31   Link   โครงการสัมมนานิสิตผู้นำหอพัก (30 เม.ย. - 1 พ.ค. 59)
152
32   Link   โครงการจิตอาสา (30 เม.ย. 59)
150
33   Link   โครงการปันรักสู่น้อง ครั้งที่ 4/59 (30 เม.ย. 59)
135
34   Link   โครงการวันปิดกิจกรรมนิสิต ประจำปีการศึกษา 2558 (29 เม.ย. 59)
105
35   Link   โครงการศึกษาดูงานองค์กรระหว่างประเทศแลกเปลี่ยนประสบการณ์เรียนรู้ (26 เม.ย. 59)
122
36   Link   โครงการตามรอยวิถีชีวิตพหุวัฒนธรรม ครั้งที่ 2 (24 เม.ย. 59)
120
37   Link   โครงการร้อยดวงใจทำความดีเพื่อวัด ครั้งที่ 2 (23 เม.ย. 59)
134
38   Link   โครงการอบรมเชิงปฏิบัตติเพื่อการส่งเสริมประสบการณ์ทำงานด้านอาชีพ (23 เม.ย. 59)
127
39   Link   โครงการปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2558 (22 เม.ย. 59)
164
40   Link   โครงการปฏิบัติสมาธิเพื่อคุณภาพชีวิต ครั้งที่ 2 (21 เม.ย. 59)
157
41   Link   โครงการฟุตฟิตอิงลิชในชีวิตประจำวัน ครั้งที่ 2 (19 เม.ย. 59)
137
42   Link   โครงการนนทรีอาสาบริจาคโลหิตเพื่อสภากาชาดไทย ครั้งที่ 4/59 (19 เม.ย. 59)
118
43   Link   โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (08 เม.ย. 59)
166
44   Link   โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ กองกิจการนิสิต (08 เม.ย. 59)
165
45   Link   โครงการพัฒนาทักษะการดำเนินชีวิต (08 เม.ย. 59)
142
46   Link   โครงการส่งเสริมความรู้การป้องกันอัคคีภัย (04 - 05 เม.ย. 59)
126
47   Link   โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมประสบการณ์สร้างบัณฑิตคุณภาพเพื่องานอาชีพ (02 - 03 เม.ย. 59)
133
48   Link   โครงการสัมมนาบุคลากรกองกิจการนิสิตระดับปฏิบัติงาน (01 - 03 เม.ย. 59)
138
49   Link   โครงการสัมมาทิฐิกองกิจการนิสิต ครั้งที่ 1/59 (18 มี.ค. 59)
159
50   Link   โครงการนนทรีอาสาบริจาคโลหิตเพื่อสภากาชาดไทย ครั้งที่ 3/59 (9 มี.ค. 59)
136
« เริ่มแรกย้อนกลับ12ถัดไปสุดท้าย »
หน้า 1 จาก 2


อาคารระพีสาคริก กองกิจการนิสิต เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 02-118-0150-9 หรือต่อหมายเลขภายใน 8500

หน้าแรก