ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ 

   แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 แบบสำรวจผู้ประสบภัยพายุปาบึก 10
2 โครงการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ณ บ้านของพ่อ 10
3 โครงการบริหารต้นทุน สมดุลชีวิต ตามหลักแผ่นดิน เศรษฐกิจพอเพียง 4
4 Japanese Business Workshop 6
5 โครงการกลุ่มเกษตรเพื่อสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติ 24
6 โครงการอบรมภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 54
7 ร้อยเรื่องเล่า ตอน ก้าวไกล ไทยทะยาน 1396
8 ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง การรับสมัครและการคัดเลือกผู้มีความสามารถทางด้านศิลปวัฒนธรรม เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โดยวิธีพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2562 122
9 ข่าวกองกิจการนิสิต ฉบับที่ 8/61 52
10 วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) 56
11 ข่าวกองกิจการนิสิต ฉบับที่ 7/61 78
12 ข่าวกองกิจการนิสิต ฉบับที่ 6/61 80
13 โครงการวิทยากรอาสา 120
14 ข่าวกองกิจการนิสิต ฉบับที่ 5/61 111
15 โครงการ "KU Buddy เพื่อนช่วยเพื่อน" 258
16 ข่าวกองกิจการนิสิต ฉบับที่ 4/61 250
17 ร่วมบริจาคเงินเพื่อเป็นทุนการศึกษาแก่นิสิตที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ 210
18 ข่าวกองกิจการนิสิต ฉบับที่ 3/61 316
19 การเดินทางในมก. 207
20 ข่าวกองกิจการนิสิต ฉบับที่ 2/61 191
21 ข่าวกองกิจการนิสิต ฉบับที่ 1/61 197
22 ปฏิทินโครงการงานวินัยและพัฒนาศักยภาพนิสิต 348
23 ประเมินคุณภาพองค์กรกิจกรรมนิสิต 626
24 นิสิตที่ไม่ได้รับ SMS จากมหาวิทยาลัย 4018


อาคารระพีสาคริก กองกิจการนิสิต เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 02-118-0150-9 หรือต่อหมายเลขภายใน 8500

หน้าแรก >> ข่าวประชาสัมพันธ์