ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ 

   แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 สถิติจำนวนนิสิตที่เข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร ม.ค. - มี.ค. 65 109
2 นโยบายรับเด็กพิเศษเข้าศึกษาต่อ มก. 152
3 ขอเชิญ ประเมินความพึงพอใจการให้บริการกองกิจการนิสิต เพื่อพัฒนาการให้บริการ 269
4 รับสมัครนิสิตพิเศษเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี โดยวิธีพิเศษ ปีการศึกษา 2565 293
5 12 กิจกรรม..ทำจากใจเพื่อนิสิต KU ปี 2564 191
6 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกการขอเข่าพื้นที่ ประกอบการร้านค้าเครื่องซักผ้า ภายใต้การดูแลของกองกิจการนิสิต 208
7 รายงานความก้าวหน้าเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย พ.ศ.2559-2563 (Thailand's SDGs Report 2016-2020) 229
8 ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง การรับสมัครและการคัดเลือกผู้มีความสามารถทางด้านศิลปวัฒนธรรม เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โดยวิธีพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2565 849
9 ผลการคัดเลือกภาคเอกชนเข้าร่วมจัดงาน KU JobFair & Education 2022 260
10 ประกาศมก. เรื่อง คัดเลือกภาคเอกชนเข้าร่วมจัดงาน KU Job Fair ฿ Education 2022 978
11 KU GREEN DORM 301
12 มาตรการในการเข้าหอพักนิสิต ภาคปลาย ปีการศึกษา 2564 290
13 การสัมมนาวิชาการด้านกิจการนิสิตและการพัฒนาอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (SA-SDGs KU FORUM) 319
14 ประกาศกองกิจการนิสิต เรื่อง เปิดรับสมัครผู้สนใจเช่าพื้นที่ เพื่อประกอบการร้านเครื่องซักผ้า ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 374
15 มหาวิทยาลัยปรับรูปแบบการช่วยเหลือนิสิต มก. กรณีประสบภัยจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid -19) 2239
16 สิทธิพิเศษสำหรับนิสิต มก. ซื้อเครื่องพร้อมซิม 1662
17 ศูนย์ประสานงานกิจกรรมร้องเพลงมหาวิทยาลัยและรับน้องใหม่ มก. ประจำปีการศึกษา 2564 616
18 สรุปเนื้อหากิจกรรม "เพิ่มความมั่นใจ สัมภาษณ์งาน (ภาษาอังกฤษ) อย่างไร ให้ได้ Sure!" 646
19 ทุนทำงานนิสิต KU : พลิกวิกฤติเป็นโอกาสเรียนรู้สู้โควิด-19 1169
20 ความพึงพอใจของนิสิตที่มีต่อมาตรการช่วยเหลือนิสิตผู้ติดเชื้อ COVID-19 597
21 ประมวลความรู้ โครงการสัมมนาออนไลน์ผู้นำกิจกรรมนิสิต 467
22 ส่งกำลังใจด้วย "นมเกษตร" 459
23 สิ่งที่ต้องแจ้งบุคลากรทางการแพทย์ก่อนฉีดวัคซีน COVID-19 905
24 อัปเดตค่าตรวจโควิด 19 แต่ละโรงพยาบาล ราคาเท่าไหร่มาดู! 94000
25 SAFE@KU DORM อยู่หอ (ต้อง) ปลอดภัย 370
26 กักตัวอย่างปลอดภัยไม่เพิ่มความเสี่ยง 386
27 ป้องกัน Covid-19 เมื่อต้องออกนอกบ้าน ฉบับนิสิตเกษตร 401
28 แนวทางการปฏิบัติต่อผู้ป่วยหลังหายจากโรคโควิด สำหรับเพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน และผู้ใกล้ชิด 767
29 แนวทางฟื้นฟูจิตใจหลังหายจากโรคโควิด สำหรับนิสิต 371
30 4 วิธี สร้างกำลังใจผ่านพ้นช่วง covid-19 515
31 Work from Home อย่างไรให้ปลอดภัยจากโควิด-19 476
32 From KU Heart to Health 134
33 การช่วยเหลือนิสิตที่ติดเชื้อโควิดกรณีเร่งด่วน และมาตรการช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง 1093
34 ม.เกษตรส่งมอบ นมเกษตร ณ ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทวิโรฒ 146
35 นิสิตเกษตรฯ ปฏิบัติอย่างไร เมื่อใกล้ชิดผู้ป่วย COVID-19 1014
36 บันทึกจากอธิการบดี ฉบับที่ 2 153
37 บันทึกจากอธิการบดี 139
38 ติด COVID-19 ทำไงดี !? 2262
39 ประกาศ แนวทางการช่วยเหลือนอสอตหอพัก มก. บางเขน ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 663
40 รู้หรือไม่ เมื่อไหร่ควรไปตรวจ Covid-19 1003
41 การรับมือ COVID-19 และส่งกำลังใจให้กับนิสิตและบุคลากร 1067
42 ม.เกษตรส่งมอบนมเกษตรให้กับโรงพยาบาลวิภาวดี 186
43 อยู่หอปลอดภัยห่างไกล "COVID-19" 867
44 ส่งกำลังใจด้วย "นมเกษตร" 403
45 มาตรการช่วยเหลือนิสิต มก. อันเนื่องจากการระบาด COVID-19 1349
46 ชวนมาดูแลสุขภาพใจในช่วงที่ COVID-19 ระบาด 985
47 มก. ส่งมอบกำลังใจให้นิสิตพร้อมแจกนมเกษตร เพิ่มพลังกายและพลังใจในช่วงสอบ 277
48 care & share แบ่งปันสร้างกำลังใจในช่วงสอบ 245
49 เปิดรับสมัครนิสิตจิตอาสา โครงการนิสิตอาสาพาพี่ไป... 300
50 เพจ FB ของส่วนงานกองกิจการนิสิต 292
51 สรุป ภาพบรรยากาศการจัดโครงการเสวนาออนไลน์ "จบปุ๊บ ได้งานปั๊บ" 230
52 Creative KU 224
53 การดำเนินงานปรับปรุงพื้นที่ 200
54 อาคารเทพศาสตร์สถิตย์ เปิดไฟให้บริการนิสิตทำกิจกรรม 545
55 สรุปภาพบรรยาการการจัดโครงการปันรักสู่น้อง ครั้งที่ 1/64 309
56 สรุปภาพบรรยากาศงาน Revival Market 371
57 คลิปวิดีโอการจัดโครงการต่อยอดพลังความคิดก่อนก้าวสู่โลกแห่งการทำงาน เสวนา เรื่อง "จบปุ๊บ ได้งานปั๊บ" 303
58 รายชื่อนิสิตที่หน่วยกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาได้รับเอกสารกู้ยืมทางไปรษณีย์เรียบร้อยแล้ว 630
59 มาตรการช่วยเหลือนิสิต มก. และประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 3524
60 มาตรการช่วยเหลือนิสิตในช่วงสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( Covid-19) 541
61 สรุปภาพบรรยากาศ โครงการเส้นทางสู่อาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ กิจกรรมเสริมทักษะสร้างอาชีพ #2 "กลยุทธ์สุดปัง ขายให้ดังแบบโปร" 221
62 แบบฟอร์มกิจกรรมเสริมหลักสูตร online 308
63 ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง การรับสมัครและการคัดเลือกผู้มีความสามารถทางด้านศิลปวัฒนธรรม เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โดยวิธีพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2564 818
64 รพ.เกษมราษฎร์ ประชาชื่น ให้บริการตรวจหาเชื้อไวรัส COVID-19 ครั้งแรก ฟรี 1006
65 พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่่วมมือการจัดงาน KU JOB FAIR & EDUCATION 2021 306
66 ชั่วโมงกิจกรรม งานวินัยฯ 412
67 ประกาศผลการคัดเลือกภาคเอกชนเข้าร่วมจัดงาน KU Job Fair & Education 2021 269
68 การประชุมติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการกองทุนการศึกษาระดับอุดมศึกษา 275
69 ALWAYS KU จากนิสิตเก่าสู่บุคลากร มก. 320
70 สรุปภาพบรรยากาศ โครงการ CARE & SHARE EP.2 ดูแลกันแบ่งปันกำลังใจในช่วงสอบ 346
71 ร่วมบริจาคอวัยวะออนไลน์ผ่านทางแอปพลิเเคชัน "บริจาคอวัยวะ" 428
72 ช่วยเหลือนิสิตที่เดือดร้อนจากน้ำท่วม 381
73 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บริหารงานเป็นเลิศ 378
74 คลิปบันทึกการติว ก.พ. ออนไลน์ ปี 2563 455
75 คลิปบันทึกการสอนออนไลน์ “เตรียมความพร้อม พิชิต Toeic” 437
76 KU HAPPY PLACE CENTER 2104
77 โครงการ K&U Together 708
78 การขอรับสิทธิการรักษาพยาบาล 360
79 โครงการเพื่อนช่วยเพื่อน 396
80 KUnity 731
81 แนวทางการดำเนินกิจกรรมนิสิตและการเข้าพื้นที่หอพักของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตามมาตรการผ่อนคลายในสถานการณ์การลดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 487
82 ประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง มาตรการผ่อนผันและผ่อนคลายการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 671
83 สรุปการดำเนินงานด้านกิจการนิสิตในสถานการณ์ COVID - 19 559
84 ตรวจสอบชั่วโมงกิจกรรมนิสิต 4436
85 การขอรับเงินกองทุนสวัสดิภาพนิสิต COVID-19 899
86 ข้อควรปฏิบัติสำหรับผู้มาติดต่อภายในสำนักงาน 498
87 แนวทางการช่วยเหลือนิสิต มก. ที่ประสบภัยจากการติดเชื้อไวรัส COVID-19 544
88 โครงการปลอดภัยใส่หมวก เพื่อการขับขี่ที่ปลอดภัยและถูกต้องตามวินัยจราจร 514
89 การแต่งกาย 572
90 บริการกองกิจการนิสิต 594
91 นิสิตที่ไม่ได้รับ SMS จากมหาวิทยาลัย 5024


อาคารระพีสาคริก กองกิจการนิสิต เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 02-118-0150-9 หรือต่อหมายเลขภายใน 8500

หน้าแรก >> ข่าวประชาสัมพันธ์