ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ 

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 สถิติจำนวนนิสิตที่เข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร ม.ค. - มี.ค. 65 109
2 นโยบายรับเด็กพิเศษเข้าศึกษาต่อ มก. 152
3 ขอเชิญ ประเมินความพึงพอใจการให้บริการกองกิจการนิสิต เพื่อพัฒนาการให้บริการ 269
4 รับสมัครนิสิตพิเศษเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี โดยวิธีพิเศษ ปีการศึกษา 2565 293
5 12 กิจกรรม..ทำจากใจเพื่อนิสิต KU ปี 2564 191
6 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกการขอเข่าพื้นที่ ประกอบการร้านค้าเครื่องซักผ้า ภายใต้การดูแลของกองกิจการนิสิต 208
7 รายงานความก้าวหน้าเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย พ.ศ.2559-2563 (Thailand's SDGs Report 2016-2020) 229
8 ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง การรับสมัครและการคัดเลือกผู้มีความสามารถทางด้านศิลปวัฒนธรรม เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โดยวิธีพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2565 849
9 ผลการคัดเลือกภาคเอกชนเข้าร่วมจัดงาน KU JobFair & Education 2022 260
10 ประกาศมก. เรื่อง คัดเลือกภาคเอกชนเข้าร่วมจัดงาน KU Job Fair ฿ Education 2022 978
11 KU GREEN DORM 301
12 มาตรการในการเข้าหอพักนิสิต ภาคปลาย ปีการศึกษา 2564 290
13 การสัมมนาวิชาการด้านกิจการนิสิตและการพัฒนาอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (SA-SDGs KU FORUM) 319
14 ประกาศกองกิจการนิสิต เรื่อง เปิดรับสมัครผู้สนใจเช่าพื้นที่ เพื่อประกอบการร้านเครื่องซักผ้า ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 374
15 มหาวิทยาลัยปรับรูปแบบการช่วยเหลือนิสิต มก. กรณีประสบภัยจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid -19) 2239
16 สิทธิพิเศษสำหรับนิสิต มก. ซื้อเครื่องพร้อมซิม 1662
17 ศูนย์ประสานงานกิจกรรมร้องเพลงมหาวิทยาลัยและรับน้องใหม่ มก. ประจำปีการศึกษา 2564 616
18 สรุปเนื้อหากิจกรรม "เพิ่มความมั่นใจ สัมภาษณ์งาน (ภาษาอังกฤษ) อย่างไร ให้ได้ Sure!" 646
19 ทุนทำงานนิสิต KU : พลิกวิกฤติเป็นโอกาสเรียนรู้สู้โควิด-19 1169
20 ความพึงพอใจของนิสิตที่มีต่อมาตรการช่วยเหลือนิสิตผู้ติดเชื้อ COVID-19 597
21 ประมวลความรู้ โครงการสัมมนาออนไลน์ผู้นำกิจกรรมนิสิต 467
22 ส่งกำลังใจด้วย "นมเกษตร" 459
23 สิ่งที่ต้องแจ้งบุคลากรทางการแพทย์ก่อนฉีดวัคซีน COVID-19 905
24 อัปเดตค่าตรวจโควิด 19 แต่ละโรงพยาบาล ราคาเท่าไหร่มาดู! 94000
25 SAFE@KU DORM อยู่หอ (ต้อง) ปลอดภัย 370
26 กักตัวอย่างปลอดภัยไม่เพิ่มความเสี่ยง 386
27 ป้องกัน Covid-19 เมื่อต้องออกนอกบ้าน ฉบับนิสิตเกษตร 401
28 แนวทางการปฏิบัติต่อผู้ป่วยหลังหายจากโรคโควิด สำหรับเพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน และผู้ใกล้ชิด 767
29 แนวทางฟื้นฟูจิตใจหลังหายจากโรคโควิด สำหรับนิสิต 371
30 4 วิธี สร้างกำลังใจผ่านพ้นช่วง covid-19 515
31 Work from Home อย่างไรให้ปลอดภัยจากโควิด-19 476
32 From KU Heart to Health 134
33 การช่วยเหลือนิสิตที่ติดเชื้อโควิดกรณีเร่งด่วน และมาตรการช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง 1093
34 ม.เกษตรส่งมอบ นมเกษตร ณ ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทวิโรฒ 146
35 นิสิตเกษตรฯ ปฏิบัติอย่างไร เมื่อใกล้ชิดผู้ป่วย COVID-19 1014
36 บันทึกจากอธิการบดี ฉบับที่ 2 153
37 บันทึกจากอธิการบดี 139
38 ติด COVID-19 ทำไงดี !? 2262
39 ประกาศ แนวทางการช่วยเหลือนอสอตหอพัก มก. บางเขน ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 663
40 รู้หรือไม่ เมื่อไหร่ควรไปตรวจ Covid-19 1003
41 การรับมือ COVID-19 และส่งกำลังใจให้กับนิสิตและบุคลากร 1067
42 ม.เกษตรส่งมอบนมเกษตรให้กับโรงพยาบาลวิภาวดี 186
43 อยู่หอปลอดภัยห่างไกล "COVID-19" 867
44 ส่งกำลังใจด้วย "นมเกษตร" 403
45 มาตรการช่วยเหลือนิสิต มก. อันเนื่องจากการระบาด COVID-19 1349
46 ชวนมาดูแลสุขภาพใจในช่วงที่ COVID-19 ระบาด 985
47 มก. ส่งมอบกำลังใจให้นิสิตพร้อมแจกนมเกษตร เพิ่มพลังกายและพลังใจในช่วงสอบ 277
48 care & share แบ่งปันสร้างกำลังใจในช่วงสอบ 245
49 เปิดรับสมัครนิสิตจิตอาสา โครงการนิสิตอาสาพาพี่ไป... 300
50 เพจ FB ของส่วนงานกองกิจการนิสิต 292
 
« เริ่มแรกย้อนกลับ12ถัดไปสุดท้าย »
หน้า 1 จาก 2


อาคารระพีสาคริก กองกิจการนิสิต เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 02-118-0150-9 หรือต่อหมายเลขภายใน 8500

หน้าแรก