ข่าวกองกิจการนิสิต ฉบับที่ 1/61
วันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฏาคม 2018 เวลา 19:55 น.

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 07 สิงหาคม 2018 เวลา 10:26 น.
 


อาคารระพีสาคริก กองกิจการนิสิต เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 02-118-0150-9 หรือต่อหมายเลขภายใน 8500

หน้าแรก >> ข่าวประชาสัมพันธ์ >> ข่าวกองกิจการนิสิต ฉบับที่ 1/61