เปิดรับสมัครนิสิตเข้าพักหอพักใน 2561
วันอังคารที่ 01 พฤษภาคม 2018 เวลา 11:46 น.

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 01 พฤษภาคม 2018 เวลา 11:50 น.
 


อาคารระพีสาคริก กองกิจการนิสิต เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 02-118-0150-9 หรือต่อหมายเลขภายใน 8500

หน้าแรก