การรับสมัครนิสิตหอพักผ่านระบบ
วันอังคารที่ 01 พฤษภาคม 2018 เวลา 11:33 น.การรับสมัครนิสิตหอพักผ่านระบบ

การรับสมัครนิสิตหอพัก(หอใน) นิสิตใหม่รหัส 61 ผ่านระบบ เปิดระบบให้นิสิตเข้าไปสมัคร โดยกรอกข้อมูล (พื้นฐาน) ตามลิงค์ด้านล่าง ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม ถึงวันที่ 4 กรกฎาคม 2561 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.ss.sa.ku.ac.th หรือ facebook เพจ ศูนย์ข่าวหอใน ม.เกษตรศาสตร์ บางเขน หรือ facebook เพจ กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


ข้อมูลแจ้งให้นิสิตทราบและดำเนินการในแต่ละขั้นตอน

1. ขอให้นิสิตที่ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์แล้ว มาเข้าร่วมกิจกรรม Open House Dormitory เพื่อรับฟังข้อมูลเกี่ยวกับหอพัก และลงพื้นที่เข้าเยี่ยมชมภายในหอพักนิสิต (เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจ) ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องบรรยายและจัดกิจกรรมชั้น 1 กองกิจการนิสิต อาคารระพีสาคริก ตั้งแต่เวลา 09.00 - 15.30 น.

2. นิสิตที่เข้าเยี่ยมชมพื้นที่หอพักและและสนใจเข้าพักอาศัยภายในหอพัก ให้ดำเนินการยืนยันสิทธิ์เพื่อเข้าสู่กระบวนการสัมภาษณ์ โดยต้องยืนยันสิทธิ์ผ่านทางเว็บไซต์ www.ss.sa.ku.ac.th หรือ facebook เพจ ศูนย์ข่าวหอใน ม.เกษตรศาสตร์ บางเขน ระหว่างวันที่ 5 กรกฎาคม - 11 กรกฎาคม 2561

3. ประกาศกำหนดวันสัมภาษณ์ของนิสิตที่ยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบ ทาง www.ss.sa.ku.ac.th หรือ facebook เพจ ศูนย์ข่าวหอใน ม.เกษตรศาสตร์ บางเขน ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2561

4. นิสิตใหม่แต่ละคนเข้าสัมภาษณ์กับคณะกรรมการคัดเลือกตามวัน เวลาที่กำหนด ช่วงวันที่ 17 - 20 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องบรรยายและจัดกิจกรรม ชั้น 1 กองกิจการนิสิต อาคารระพีสาคริก

5. ประกาศผลการคัดเลือกนิสิตใหม่เข้าอยู่หอพักผ่านทาง www.ss.sa.ku.ac.th หรือ facebook เพจ ศูนย์ข่าวหอใน ม.เกษตรศาสตร์ บางเขน ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2561

*** หมายเหตุ นโยบายมหาวิทยาลัยกำหนดให้นิสิตที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2561 สามารถพักอาศัยภายในหอพักได้เพียง 1 ปีการศึกษาเท่านั้น


แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 01 พฤษภาคม 2018 เวลา 11:41 น.
 


อาคารระพีสาคริก กองกิจการนิสิต เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 02-118-0150-9 หรือต่อหมายเลขภายใน 8500

หน้าแรก >> ข่าวประชาสัมพันธ์ >> การรับสมัครนิสิตหอพักผ่านระบบ