ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดภาพยนต์สั้น โครง "ปลูกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดิน ปีที่ 7"
วันอังคารที่ 13 มีนาคม 2018 เวลา 17:47 น.
กลับมาอีกครั้ง!!!


กับ โครงการปลุกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดิน ปีที่ 7


ในหัวข้อ "ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน"


เน้นการ "ลง มือ ทำ"


ขอเชิญชวนทุกคนร่วมเข้าประกวด


- ภาพวาด


- ภาพยนตร์สั้น 90 วินาที


- Model ศาสตร์พระราชาชิงเงินรางวัลและโล่พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ


รวมมูลค่ากว่า 1,000,000 บาท !!!


ดูรายละเอียดการสมัครเข้าร่วมโครงการ


แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 13 มีนาคม 2018 เวลา 18:04 น.
 


อาคารระพีสาคริก กองกิจการนิสิต เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 02-118-0150-9 หรือต่อหมายเลขภายใน 8500

หน้าแรก