เปิดรับสมัครแล้ว!โครงการจิตอาสาเพื่อสังคม รุ่นที่ 4
วันจันทร์ที่ 09 ตุลาคม 2017 เวลา 10:20 น.

 

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ (สำนักงาน กสทช.) เปิดโอกาสให้น้องๆ เข้าโครงการจิตอาสาเพื่อสังคม รุ่นที่ 4 NBTC VOLUNTEERS "อาสาสมัคร ปันสุข เพื่อชุมชน" โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อสร้างอาสาสมัครด้านโทรคมนาคมเพื่อสังคม ที่พร้อมจะเป็นผู้ให้และแบ่งปันความรู้ให้กับชุมชนในพื้นที่ชนบทและด้วยสังคมปัจจุบันการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามามีบทบาทกับชีวิตประจำวันอย่างมาก ซึ่งยังคงมีชุมชนเป้าหมายของโครงการที่ยังขาดโอกาสในการเรียนรู้ ดังนั้นภายใต้การทำงานของโครงการ อาสาสมัครจะเป็นผู้ร่วมขับเคลื่อนความรู้ ส่งเสริมความเข้าใจและประโยชน์ของเทคโนโลยี บนโลกของการติดต่อสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ต ให้กับชุมชนในมิติต่างๆ โดยมีศูนย์ USO NET เป็นศูนย์กลางของแหล่งความรู้ให้กับชุมชน


สมัครเข้าร่วมโครงการจิตอาสาเพื่อสังคม รุ่นที่ 4 NBTC VOLUNTEERS "อาสาสมัคร ปันสุข เพื่อชุมชน" ได้ที่ http://www.nbtcvolunteers.com/register.php


สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารและความเคลื่อนไหวได้ที่  Website : www.nbtcvolunteers.com หรือ Facebook : NBTC Volunteers 2017

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 09 ตุลาคม 2017 เวลา 10:57 น.
 


อาคารระพีสาคริก กองกิจการนิสิต เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 02-118-0150-9 หรือต่อหมายเลขภายใน 8500

หน้าแรก