รับสมัครนิสิตหอพักชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560
วันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน 2017 เวลา 17:20 น.

 


อาคารระพีสาคริก กองกิจการนิสิต เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 02-118-0150-9 หรือต่อหมายเลขภายใน 8500

หน้าแรก