ประกาศ!! มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง รายชื่อผู้มีความสามารถทางด้านศิลปวัฒนธรรมที่ผ่านการทดสอบและมีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โดยวิธีพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2560
วันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2017 เวลา 12:54 น.

ประกาศ!! มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เรื่อง รายชื่อผู้มีความสามารถทางด้านศิลปวัฒนธรรมที่ผ่าน

การทดสอบและมีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

โดยวิธีพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2560

 


 

 

รายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์และมีสิทธ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการรับสมัครและคัดเลือกผู้มีความสามารถทางด้านศิลปวัฒนธรรม เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โดยวิธีพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2560)


สัญญาเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ตามประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

เอกสารแนบการทำสัญญา

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 20 มีนาคม 2017 เวลา 09:46 น.
 


อาคารระพีสาคริก กองกิจการนิสิต เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 02-118-0150-9 หรือต่อหมายเลขภายใน 8500

หน้าแรก