โครงการสอนเสริมทักษะการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.)
วันอังคารที่ 01 พฤศจิกายน 2016 เวลา 13:38 น.

 

ขอเชิญนิสิต และนิสิตเก่า มก. สมัครเข้าร่วมโครงการสอนเสริมทักษะการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)

 

หมายเหตุ : กรณีที่นิสิตลงชื่อสมัครเข้าร่วมโครงการแล้ว ณ Information ชั้น 1 อาคารระพีสาคริก

.....โปรดยืนยันการเข้าร่วมอีกครั้งภายในวันที่ 30 พ.ย. 59 โดยดำเนินการ ดังนี้

.....1. ดาวน์โหลดใบยืนยันการเข้าร่วมโครงการในเว็บไซต์  คลิกี่นี้

.....2. ส่งใบยืนยันการเข้าร่วมโครงการ ตามช่องทางที่แจ้งรายละเอียดไว้ในใบสมัครการเข้าร่วมโครงการ


แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 09 พฤศจิกายน 2016 เวลา 16:03 น.
 


อาคารระพีสาคริก กองกิจการนิสิต เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 02-118-0150-9 หรือต่อหมายเลขภายใน 8500

หน้าแรก