ประกาศ การรับสมัครและการคัดเลือกผู้มีความสามารถด้านศิลปวัฒนธรรม เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โดยวิธีพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2560
วันศุกร์ที่ 09 กันยายน 2016 เวลา 16:11 น.

ประกาศ การรับสมัครและการคัดเลือกผู้มีความสามารถด้านศิลปวัฒนธรรม เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โดยวิธีพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2560


 

ประกาศ!! รับสมัครผู้มีความสามารถด้านศิลปวัฒนธรรม ประจำปี 2560

แบบหนังสือรับรองคะแนนเฉลี่ยสะสมของผู้สมัครคัดเลือก ประจำปี 2560

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 09 กันยายน 2016 เวลา 16:47 น.
 


อาคารระพีสาคริก กองกิจการนิสิต เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 02-118-0150-9 หรือต่อหมายเลขภายใน 8500

หน้าแรก