โครงการ "การพัฒนาอากาศยานไร้คนขับ" ประจำปี 2559
วันจันทร์ที่ 18 เมษายน 2016 เวลา 11:00 น.

ขอเชิญเสนอผลงานเข้าร่วมโครงการ "การพัฒนาอากาศยานไร้คนขับ" ประจำปี 2559

 

 

Download เอกสาร :

  • ประกาศฯ เรื่องการประกวดผลงาน การพัฒนาอากาศยานไร้คนขับ ประจำปี 2559 
  • หนังสือเชิญเสนอผลงานฯ  

รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ :

กองประเมินผลและจัดการความรู้การวิจัย
โทร. 0 2579 2288, 0 2561 2445 ต่อ 530, 539 และ 516
โทรสาร 0 2579 0455 และ 0 2579 2288
ผู้ประสานงาน : นางสาวธนิดา พิณศรี, นางสาวกุลธิดา ดาหลาย และนางสาวอาภาภรณ์ ภาคีญาณ

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 18 เมษายน 2016 เวลา 11:15 น.
 


อาคารระพีสาคริก กองกิจการนิสิต เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 02-118-0150-9 หรือต่อหมายเลขภายใน 8500

หน้าแรก