โครงการ Smart KU Student for Career Camp
วันอังคารที่ 15 มีนาคม 2016 เวลา 10:32 น.

โครงการ Smart KU Student for Career Camp


 

..........ขอเชิญน้องๆ ทุกชั้ันปีเข้าร่วมโครงการ Smart KU Student for Career Camp ในวันที่ 2 -3 เมษายน 2559 ณ วิสาหกิจชุมชน และเรือนไม้ชายคลอง จ.สมุทรสงคราม

..........
งานนี้ ฟรี++ ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ พร้อมทั้งรับ ชม. กิจกรรมด้านทักษะการคิดและการเรียนรู้รวมถึงความรู้ในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงานยุค AEC

..........
สมัครได้ที่ หน่วยส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนิสิต งานแนะแนวและจัดหางาน  กองกิจการนิสิต ชั้น 3 อาคารระพีสาคริก   สอบถามเพิ่มเติม 081-482-9901

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 15 มีนาคม 2016 เวลา 10:41 น.
 


อาคารระพีสาคริก กองกิจการนิสิต เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 02-118-0150-9 หรือต่อหมายเลขภายใน 8500

หน้าแรก