โครงการประกวดคลิปความภาคภูมิใจในเครื่องแต่งกายนิสิต มก.
วันอังคารที่ 15 มีนาคม 2016 เวลา 10:25 น.

โครงการประกวดคลิปความภาคภูมิใจในเครื่องแต่งกายนิสิต มก.


 

รายละเอียดโครงการประกวดคลิปความภาคภูมิใจในเครื่องแต่งกายนิสิต มก.

ใบสมัครเข้าร่วมประกวดคลิปวีดีโอ

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 15 มีนาคม 2016 เวลา 10:41 น.
 


อาคารระพีสาคริก กองกิจการนิสิต เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 02-118-0150-9 หรือต่อหมายเลขภายใน 8500

หน้าแรก