ข้อมูลปฏิทินการศึกษา ตารางเรียน ตารางสอบ และการสอบชดเชยและสอบซ้ำซ้อน มก.
วันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2015 เวลา 16:14 น.

ข้อมูลปฏิทินการศึกษา ตารางเรียน ตารางสอบ และการสอบชดเชยและซ้ำซ้อน มก.

 

 

นิสิต อาจารย์ และบุคลากรสามารถตรวจสอบข้อมูลปฏิทินการศึกษา ตารางเรียน ตารางสอบ และการสอบชดเชยและซ้ำซ้อน ที่เว็บไซต์นี้ได้อีกหนึ่งช่องทาง ในกรณีที่มีผู้เข้าชมเว็บไซต์สำนักทะเบียนและประมวลผลจำนวนมาก เข้าสู่เว็บไซต์ คลิกที่นี้

 


แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2015 เวลา 16:30 น.
 


อาคารระพีสาคริก กองกิจการนิสิต เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 02-118-0150-9 หรือต่อหมายเลขภายใน 8500

หน้าแรก