โครงการศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการธุรกิจ
วันอาทิตย์ที่ 18 ตุลาคม 2015 เวลา 11:31 น.

โครงการศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการธุรกิจ

 

 

 โครงการศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการธุรกิจ กิจกรรมภายใต้ “โครงการผู้ประกอบการนิสิต (Kasetsart University Young Entrepreneur Seed : KU-YES)” ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ สานักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คลิกดูรายละเอียดโคงการ

 

 ใบสมัครโครงการชมรมผู้ประกอบการนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คลิกที่นี้

 

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันอาทิตย์ที่ 18 ตุลาคม 2015 เวลา 12:00 น.
 


อาคารระพีสาคริก กองกิจการนิสิต เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 02-118-0150-9 หรือต่อหมายเลขภายใน 8500

หน้าแรก